BAN QUẢN LÝ KHU NỘI TRÚ

0
143

+ Chức năng, nhiệm vụ

Ban quản lý khu nội trú trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên với chức năng, nhiệm vụ quản lý học sinh – sinh viên nội trú của nhà trường bao gồm: quản lý công tác nội vụ, tổ chức phục vụ việc ăn, ở, sinh hoạt cho HS-SV nội trú; từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao chất lượng sinh hoạt trong khu nội trú, phối hợp với các bộ phận liên quan trong trường, các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao vui chơi giải trí ngoài giờ cho HS-SV nội trú.

+ Thành tích đạt được

Đơn vị nhiều năm liên tục đạt các chỉ tiêu do nhà trường đặt ra, hàng năm tiếp nhận trên 30% học sinh – sinh viên toàn trường vào ở nội trú. Đơn vị luôn đạt thành tích từ tập thể lao động tiên tiến trở lên.

+ Cán bộ quản lý của đơn vị

  1. Ths. Nguyễn Sơn Hà – Trưởng ban

Điện Thoại: 0914 359389

Email: nguyensonhadb@gmail.com

 

 

  1. Cn. Trịnh Đức Hạnh – Phó Trưởng ban

Điện Thoại: 0945127466

Email: nguyenhongnhung30589@gmai.com

 

  1. Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị

BÌNH LUẬN