Ban quản lý KNT phục vụ sinh hoạt đoàn cán bộ 3 tỉnh Bắc Lào tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn và thực tế cơ sở Khóa III năm 2018

0
160

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng và Ban quản lý lớp bồi dưỡng, tập huấn và thực tế cơ sở Khóa III năm 2018 củacán bộ 3 tỉnh Bắc Lào; Ban quản lý KNT đã tiếp nhận và phục vụ sinh hoạt ( bố trí phòng ở và phục vụ ăn uống) cho toàn  đoàn từ ngày 1/3 – 7/4/2018. Cụ thể: Tỉnh U Đôm Xay 10 người, Luông Pha Băng 6 người, Phong Xa Lỳ 10 người. Đoàn được bố trí 8 phòng ở tại khu nhà C4. Theo tìm hiểu ban đầu tất cả cán bộ Bắc Lào đều rất hài lòng về cách bố trí, xắp xếp và thái độ phục vụ của Ban quản lý KNT. Dưới đây là một số hình ảnh về công tác phục vụ Đoàn:

Một góc sinh họat và làm việc trong phòng của Đoàn

Xe của nhà trường đưa đón Đoàn cán bộ tới nơi tập huấn

Người viết: Trịnh Đức Hạnh

BÌNH LUẬN