Tìm kiếm

Thư viện ảnh
anh

Hình ảnh nhà trường

anh

Ảnh homepage

Xem Tất Cả

Liên kết website
anh
anh
anh
Đoàn thanh niên
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2010-2011
Ngày Đăng:16/08/2010

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN

                  Số: 01/ KH - ĐTN                       

  Điện Biên, ngày 15  tháng 08 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC  ĐOÀN  VÀ PHONG TRÀO

THANH - THIẾU NIÊN NĂM HỌC 2010 - 2011

   

Năm học 2010 - 2011 là năm mà nhân dân cả tỉnh nói chung và tuổi trẻ trường CĐSP Điện Biên nói riêng  ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ  trọng đại của đất nước, của dân tộc như: 65 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9, 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2 , 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Đặc biệt là lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Năm học 2010 - 2011 cũng là năm học thứ 2 mà tuổi trẻ trường CĐSP thực hiện nghị quyết  Đại hội Đoàn trường lần thứ XII nhiệm kỳ 2009-2011.

 Trên tinh thần đó BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Điện Biên xác định cần tập trung vào những nội dung công tác cơ bản sau:

 I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc giáo dục tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của Đoàn thanh niên.

2. Phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua: "Dạy tốt - Học tốt". Trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy - học, thực hiện tốt nội dung cuộc vận động đổi mới giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. 

3. Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, xây dựng Đoàn trường vững mạnh.

4. Tổ chức sâu rộng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho đoàn viên thanh niên. Tăng cường tổ chức các hoạt động TNTN tại chỗ cũng như  TNTN vì cuộc sống cộng đồng.

5.Tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ và chính quyền nhà trường vững mạnh toàn diện.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc giáo dục tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của Đoàn thanh niên.

          - Tổ chức quán triệt, học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp, tuyên truyền rộng khắp tới đoàn viên thanh niên về  "Âm mưu diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực  thù địch với cách mạng Việt Nam.

- Phối hợp tổ chức triển khai việc nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài lí luận chính trị cho Đoàn viên Thanh niên, quán triệt luật Thanh niên tới 100% các Liên chi đoàn và Chi đoàn.

- Tăng cường hiệu quả và chất lượng sinh hoạt Đoàn định kỳ, cung cấp tài liệu sinh hoạt chính trị định kỳ cho các Liên chi đoàn và các Chi đoàn.

- Tổ chức triển khai phong trào: "Rèn luyện Đoàn viên" "Sinh viên 5 tốt" tới các Chi đoàn, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác đoàn cho các cán bộ đoàn ở các đơn vị.

- Tăng cường giáo dục có ý thức chấp hành chủ trương chính sách, luật pháp của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường. Kết hợp tổ chức các lớp học tập luật an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường...

- Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT trong Đoàn viên Thanh niên, xây dựng các đội tuyển ở các môn thể thao, chú trọng phát triển các môn thể thao có thế mạnh như Bóng đá, Bóng chuyền, Điền kinh và các môn thể thao dân tộc...

- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, của địa phương và nhà trường qua các cuộc thi tìm hiểu truyền thống, các hoạt động văn hoá, văn nghệ. Xây dựng đội văn nghệ xung kích tham gia tuyên truyền các ca khúc cách mạng, ca khúc truyền thống của Đoàn.

- Chú trọng giáo dục lối sống cho ĐVTN, xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, văn hoá sư phạm trong nhà trường. Tổ chức các diễn đàn về nếp sống văn hoá, về truyền thống tôn sư trọng đạo qua các hội thi ...

- Cương quyết đấu tranh phòng chống các tiêu cực, tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, lối sống thực dụng, các hành vi, biểu hiện thiếu văn hoá trong ĐVTN.

- Tăng cường tốt công tác giáo dục, quản lý Đoàn viên Thanh niên trong nhà trường ở khu nội trú cũng như  ĐVTN ở ngoại trú.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của BTV Tỉnh Đoàn, của Đảng uỷ - BGH nhà trường về "Tăng cường công tác quốc tế thanh niên", phát huy tốt hơn nữa mối quan hệ truyền thống Việt - Lào giữa đoàn viên thanh niên trong nhà trường với các bạn lưu sinh viên Lào đang học tập tại trường.

* Chỉ tiêu:

+ 100% ĐVTN học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp.

+ 100% ĐVTN được học tập 6 bài lý luận chính trị và quán triệt luật Thanh niên tới 100% các Liên chi đoàn và Chi đoàn.

+ 100% ĐVTN chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

2. Phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua: "Dạy tốt - Học tốt". Trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện tốt nội dung đổi mới giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. 

- Kết hợp với các Phòng, Ban, Khoa, Tổ thực hiện công tác giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn cho ĐVTN là HSSV. Đẩy mạnh công tác phối hợp phòng chống tiêu cực, gian lận trong  học tập, thi và kiểm tra. Tổ chức thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" với các nội dung: Cam kết không vi phạm quy chế thi, tổ chức diễn đàn: "Tiêu cực trong kì thi và hành động của bạn", tham gia đóng góp ý kiến vào việc nhận xét Giảng viên đứng lớp.

- Kết hợp với các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội quy ra vào lớp, nội quy lớp học.

- Tổ chức các đợt thi đua: "Giờ học tốt - Tuần học tốt". Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi giảng, thi  NVSP cấp khoa, cấp trường. Tham gia tích cực vào công tác nâng cao chất lượng giáo dục tại nhà trường  qua các ý kiến đóng góp, đồng thời tham mưu với nhà trường tăng giờ mở cửa giảng đường, thư viện dành cho HSSV vào các thời điểm ôn thi, cho sinh viên tiệp cận nhiều hơn nữa với mạng Internet.

- Tích cực tham gia phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường. Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy. Tham mưu với nhà trường tổ chức các lớp học tập công nghệ thông tin, nâng cao trình độ giảng dạy tin học, ngoại ngữ cho ĐVTN.

- Tham mưu với nhà trường đẩy mạnh phong trào "Học đi đôi với hành", tổ chức cho ĐVTN tiếp cận với thực tế, tiếp cận với khoa học công nghệ.

* Chỉ tiêu:

+ 100% ĐVTN chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lớp học.

+ 100% ĐVTN kí cam kết không vi phạm quy chế thi.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, xây dựng Đoàn, Hội  vững mạnh. Hoàn thiện thủ tục thành lập Hội sinh viên trường CĐSP Điện Biên.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các Liên chi đoàn, kịp thời củng cố kiện toàn BCH Đoàn trường và BCH các liên chi Đoàn, tham mưu với BCH tỉnh Đoàn, chỉ đạo tốt công tác thành lập Hội sinh viên tiến tới Đại hội Hội sinh viên trường CĐSP Điện Biên lần thứ I.

- Tập chung chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn tại các Liên chi đạt hiệu quả cao.

- Chủ động phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ thường xuyên ở các Chi đoàn, Liên chi đoàn và Đoàn trường. Tham mưu với BCH tỉnh Đoàn mở lớp học tập nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

- Phấn đấu mỗi Chi đoàn có ít nhất 01 bộ sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đoàn.

- Tổ chức tốt chương trình "Rèn luyện đoàn viên". Nâng cao chất lượng quản lý Đoàn viên, chất lượng sinh hoạt Đoàn định kỳ.

- Tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền nhà trường thực hiện tốt chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn và hỗ trợ cơ sở vật chất tốt nhất cho Đoàn trường hoạt động.

* Chỉ tiêu:

+ 100% ĐV đăng ký tham gia chương trình : "Rèn luyện sinh viên".

+ 100% Chi đoàn có bộ sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đoàn.

+ Xếp loại đoàn viên:

            75%  - 80%  đạt danh hiệu Đoàn viên khá và  xuất sắc.

  Không có ĐV yếu kém

+ 75% Chi đoàn đạt danh hiệu tập thể Chi đoàn Khá trở lên. Không có Chi Đoàn yếu kém

+ 4/4 Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh.

+ Đoàn trường đạt danh hiệu vững mạnh, chủ động công tác.

4. Tổ chức sâu rộng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho ĐVTN. Tăng cường các hoạt động Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT ở cấp Liên chi đoàn và Đoàn trường chào mừng kỉ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Thành lập và xây dựng kế hoạch hoạt động tốt có hiệu quả cho đội văn nghệ xung kích của Đoàn trường, tuyên truyền các ca khúc cách mạng, ca khúc truyền thống của Đoàn.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các Chi đoàn, Liên chi đoàn trong Đoàn trường, giữa Đoàn trường với các Đoàn bạn trong khối trường các chuyên nghiệp và Đoàn bạn đóng trên địa bàn.

- Xây dựng và thành lập câu lạc bộ, tổ nhóm trong sinh viên, tổ chức diễn đàn văn hoá "Văn minh sư phạm" trong Đoàn viên thanh niên. Tổ chức hội thi: "Nét đẹp sinh viên sư phạm" cho HSSV, phối hợp thực hiện tốt quy định của nhà trường về việc đeo thẻ sinh viên và mặc đồng phục.

- Động viên, thu hút đông đảo các sinh viên Lào tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ - TDTT. Phối hợp với nhà trường tổ chức giao lưu văn hoá - văn nghệ - TDTT giữa ĐVTN Việt Nam với lưu sinh viên Lào vào các dịp lễ, tết ngày truyền thống của hai đất nước.

- Phối hợp với Ban quản lý khu nội trú tăng cường hoạt động xung kích, kiểm tra an ninh vệ sinh KTX, đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn trật tự khu KTX lưu sinh viên Lào.

- Xây dựng nội quy, chế độ khen thưởng và kế hoạch hoạt động của đội TNXK, đội TNTN, đội văn nghệ xung kích ... trang bị áo, mũ, băng đỏ và sổ sách cho các đội hoạt động.

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Công tác HSSV tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ma tuý và phòng chống tệ nạn ma tuý trong nhà trường. Tiếp tục và thường xuyên tham gia có hiệu quả vào việc tố giác tội phạm ma túy và các tệ nạn tiêu cực khác theo chương trình và kế hoạch năm học 2009-2010.

-Tổ chức cuộc vận động "Thanh niên - học sinh không hút thuốc lá" với khẩu hiệu "Đoàn viên thanh niên trường CĐSP Điện Biên quyết tâm xây dựng thành công cơ sở Đoàn không có khói thuốc lá" "Vì sức khoẻ của bạn, vì sức khoẻ của tôi, vì sức khoẻ của mọi người hãy nói không với thuốc lá".

- Phối hợp tổ chức các buổi lao động vệ sinh chăm sóc cây xanh trong nhà trường. Xây dựng môi trường học đường: "Xanh - sạch - đẹp". Tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ với chủ đề: "Ngày chủ nhật xanh"và "ngày thứ 7 tình nguyện"

- Tổ chức các đội  ĐVTN tình nguyện tại trung tâm bảo trợ, tham gia hướng dẫn TTATGT theo các đợt trọng điểm: Tháng an toàn giao thông, tháng Thanh niên  và trong các ngày lễ lớn tại đại bàn thành phố Điện Biên Phủ

- 100% ĐVTN  ký cam kết  thực hiện đảm bảo trật tự ATGT đường bộ

-Tổ chức tốt công tác Hiến máu tình nguyện đợt II năm 2010: Chỉ tiêu 120 - 130 đơn vị máu.

-Tổ chức các hoạt động giao lưu sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu văn học nghệ thuật, các hội thi văn nghệ, giải bóng đá HSSV cấp Liên chi, Hội thi phòng chống ma túy, nét đẹp sinh viên sư phạm... tham gia các hoạt động văn hóa TDTT do tỉnh Đoàn thanh niên, Sở giáo dục, sở văn hóa du lịch, Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh và Tỉnh Điện Biên tổ chức

- Chủ động phối hợp tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011 và công tình nguyện đột xuất đạt hiệu quả cao.

5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ và chính quyền Nhà trường vững mạnh toàn diện.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ ĐVTN phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Tham mưu với Đảng uỷ mở lớp bồi dưỡng nhân thức về Đảng cho đoàn viên  ưu tú

- Phối hợp với các Phòng, Ban, Khoa, Tổ, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt kế hoạch  công tác của nhà trường trong năm học.

* Chỉ tiêu:

+ 80 -> 90 Đoàn viên  ưu tú được giới thiệu tham gia học tập lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.

+ 15 -> 17  Đoàn viên  ưu tú được xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

6. Tích cực chăm lo phát triển thiếu niên - nhi đồng

Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ cho con em cán bộ, giáo viên trong nhà trường nhân các ngày tết Trung thu và Quốc tế thiếu nhi, tham gia tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ giảng dạy cho con em cán bộ, giáo viên trong nhà trường tham gia các câu lạc bộ có ý nghĩa và bổ ích.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. BCH Đoàn trường.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác Đoàn năm học 2010 - 2011 của các Liên chi đoàn và Chi đoàn.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng và định kỳ sinh hoạt BCH hàng tháng, kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi uỷ viên BCH.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo công tác và kế hoạch hoạt động với Đảng uỷ nhà trường và BCH tỉnh Đoàn Điện Biên để xin ý kiến chỉ đạo.

- Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thực hiện tốt kế hoạch công tác  Đoàn năm học 2010 - 2011.

2. Cấp Liên chi đoàn và Chi đoàn:

- Cụ thể hoá chương trình công tác Đoàn năm học 2010 - 2011 của BCH Đoàn trường thành chương trình công tác của đơn vị mình và triển khai thực hiện.

- Định kỳ báo cáo BCH Đoàn trường để xin ý kiến chỉ đạo.

- Mỗi Chi đoàn, Liên Chi đoàn, cần phải xác định đúng đắn vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn năm học 2010 -  2011.

 

T/M  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

Phạm Hồng Thái

ĐẢNG UỶ

 

*Nơi nhận:

- Đảng uỷ (BC)

- BCH tỉnh Đoàn (BC)

- 04 LCĐ, Chi đoàn (TCTH)

- Lưu VP.

BẢN QUYỀN THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ : Tổ dân phố 30 - Phường Mường Thanh - Thành Phố Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

Điện thoại : 0230.3825.337 - Fax : 0230.3826.930