Chi hội văn học nghệ thuật trường CĐSP Điện Biên với dấu ấn tốt đẹp trong năm 2017

0
526

Bùi Quang Huy

 Năm 2017 đã qua đi với những dấu ấn tốt đẹp còn để lại trong đời sống Văn học – Nghệ thuật (VHNT) của Tỉnh. Các hội viên của Chi hội VHNT trường CĐSP Điện Biên đã giữ vững khối đoàn kết, nhất trí; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhất là Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Chi hội đã tham gia các hoạt động trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV tại TP Điện Biên Phủ; tham gia tích cực và có trách nhiệm đối với các hoạt động của Hội VHNT Tỉnh.

Hội viên của Chi hội đã tích cực sáng tác thơ, văn, nhiếp ảnh, mỹ thuật, biểu diễn: Tham gia các hoạt động VHNT nhân dịp Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Trong năm, các Hội viên của Chi hội đã phối hợp với các đơn vị, đoàn thể của trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các hoạt động của trường như: Chương trình chào Tân sinh viên năm 2017; Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ Khai giảng năm học 2017-2018; Chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và các hoạt động văn hóa, văn nghệ do ngành Giáo dục và Đào tạo và các đoàn thể, xã hội của tỉnh tổ chức….

Các Hội viên thường xuyên viết bài đăng báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh. Tham gia xuất bản Tạp san công tác Học sinh, sinh viên số 33 – tháng 3 năm 2017 và số 34 – tháng 10/2017 với 69 bài viết được đăng tải. Năm 2017, Chi hội có 03 tác phẩm Mỹ thuật của 02 Hội viên tham dự triển lãm Mỹ thuật Khu vực 3, Tây Bắc – Việt Bắc, trong đó có 01 tác phẩm: Hoa trong nắng của tác giả Vũ Hữu Cương được giải khuyến khích – Đây là giải thưởng Mỹ thuật cao nhất của tỉnh Điện Biên sau 22 lần tham dự triển lãm; Có 17 tác phẩm văn, thơ và mỹ thuật được đăng trong trang Văn nghệ Điện Biên, Báo Điện Biên Phủ; có hơn 100 bài viết đăng trên trang TTĐT của trường và trang Web của các đơn vị trong, ngoài tỉnh. Có 02 tập thơ và 01 tập nghiên cứu phê bình văn học chuẩn bị xuất bản.

Bằng những hoạt động cơ bản, thiết thực, hoạt động của Chi hội đã gắn bó mật thiết với các hoạt động chính trị, xã hội của đất nước, của Tỉnh và của nhà trường. Hội viên của Chi hội đã góp phần tích cực vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhà trường và của Tỉnh. Thành tích hoạt động văn học nghệ thuật của các Hội viên của Chi hội trong năm 2017 đã được khẳng định trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Hội VHNT vào chiều 29/12: Tập thể Chi hội là một trong bốn tập thể và có 04 trong 31 cá nhân được Hội VHNT tỉnh tặng Giấy khen về thành tích trong công tác hội và hoạt động văn học nghệ thuật năm 2017. Tin rằng với dấu ấn tốt đẹp để lại trong năm 2017, năm 2018 các hội viên của Chi hội sẽ có nhiều tác phẩm mới, khơi dậy và làm dày thêm đời sống VHNT của nhà trường./.

Đồng chí Đỗ Trọng Luân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT tỉnh tặng giấy khen của Hội VHNT cho các tập thể đã có thành tích trong công tác hội và hoạt động văn học nghệ thuật năm 2017

BÌNH LUẬN