Chính phủ yêu cầu ngăn chặn lạm thu đầu năm học 2019 – 2020

0
559

Đây là một trong những yêu cầu của Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ban hành ngày 13/9/2019 về phiên họp thường kỳ tháng 8/2019.

Theo đó, để triển khai năm học mới 2019 – 2020 thiết thực, hiệu quả, Chính phủ yêu cầu:

– Tăng cường công tác quản lý thu, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm;

– Rà soát, chấn chỉnh công tác đào tạo đại học văn bằng 2, không để xảy ra tiêu cực;

– Đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh trường học;

– Xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên;

– Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương;

– Xây dựng cơ chế đặt hàng đào tạo giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên;

– Thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách phát triển giáo dục đào tạo cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách.

Ngoài ra, Chính phủ còn nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm khác như:

– Chậm nhất trước ngày 31/12/2019 phải khai thác hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc;

– Khẩn trương có đánh giá về môi trường khu vực cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông…

Chi tiết xem tại đây:

Tác giả: Bùi Quang Huy

BÌNH LUẬN