CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 – 2017

0
913

CHƯƠNG TRÌNH

 HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 – 2017

Thực hiện nghị quyết Đại hội CĐCS trường CĐSP Điện Biên Khóa XIII nhiệm kỳ 2013 – 2017;

Căn cứ vào chương trình hoạt động của LĐLĐ tỉnh Điện Biên năm 2016;

Được sự nhất trí của Đảng uỷ trường CĐSP Điện Biên, CĐCS trường CĐSP xây dựng chương trình hoạt động năm học 2016 – 2017 với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

* Tháng 8/2016

– Xây dựng Chương trình công tác Công đoàn năm học 2016 – 2017.

– Kiện toàn tổ chức BCH Công đoàn, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ công đoàn.

– Xây dựng kế hoạch tham gia giải bóng chuyền tỉnh Điện Biên năm 2016 và tổ chức luyện tập.

– Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xây dựng báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm học 2015 – 2016.

– Chỉ đạo UBKT, Ban Nữ công xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

– Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016 và Đại hội CNVC năm học 2016 – 2017 theo phân công.

– Triển khai hướng dẫn tuyên truyền giáo dục pháp luật quý III năm 2016. Phát động cuộc thi ” Viết bài thuyết minh giới thiệu các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016″

– Phối hợp với Ban Khuyến học xây dựng và triển khai công tác khuyến học năm học 2016 – 2017.

* Tháng 9/2016

– Triển khai công tác Công đoàn năm học 2016 – 2017.

– Triển khai hướng dẫn số 24 + 25 ngày 12/8/2015 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc xây dựng CĐCS vững mạnh, tổ công đoàn vững mạnh, đánh giá chất lượng đoàn viên và hoạt động của tổ công đoàn.

– Tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua của tổ chức Công đoàn năm học 2016 – 2017.

– Phối hợp với nhà trường tuyên truyền tháng An toàn giao thông; phối hợp với Ban Phòng chống tác hại của thuốc lá trường tổ chức cho đoàn viên công đoàn ký cam không hút thuốc lá.

– Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện thanh toán phép cho CCVC năm học 2015 – 2016.

– Tổ chức đoàn VĐV luyện tập và tham gia giải bóng chuyền “Công – Nông – Binh tỉnh Điện Biên” lần thứ 33 năm 2016.

– Phối hợp với đoàn thanh niên, Ban Công tác nữ tổ chức tết Trung thu cho con cán bộ giảng viên trong trường; Thực hiện công tác khuyến học trong con cán bộ giảng viên.

– Tổ chức giao lưu bóng chuyền chào mừng năm học mới.

–  Phối hợp với nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2015 – 2016 và Hội nghị công chức viên chức năm học 2016 – 2017.

* Tháng 10/2016

– UBKT Công đoàn thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động công đoàn theo kế hoạch.

– Phối hợp với Ban Công tác nữ tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

– Hướng dẫn công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật quý IV năm 2016; Phát động phong trào thi đua “Hai tốt” năm 2016 – 2017 chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.

– Quyết toán kinh phí công đoàn quý III/2016.

* Tháng 11/2016

– Phối hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

– Tổ chức giải cầu lông CNVC chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Phối hợp với Nhà trường xây dựng kế hoạch tham gia giải Bóng chuyền truyền thống Ngành GD&ĐT tỉnh ĐiệnBiên.

– Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho CNVCLĐ.

– Xây dựng báo cáo phong trào xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, hưởng ứng phong trào “xanh – sạch – đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2016.

– Xây dựng báo cáo công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, công tác công đoàn, công tác nữ, UBKT, công tác khuyến học năm 2016;

– Tiếp tục thực hiện công tác từ thiện theo kế hoạch năm 2016.

* Tháng 12/2016

– Thực hiện công tác phát triển đoàn viên cho CCVC mới tuyển dụng.

– Kiểm tra công tác tài chính Công đoàn năm 2016; xây dựng dự toán ngân sách hoạt động Công đoàn năm 2017.

– Phối hợp với Chi hội Văn học nghệ thuật, Hội Cựu chiến binh trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2016.

– Hoàn thiện thực hiện công tác từ thiện năm 2016.

– Chỉ đạo Ban TTND giám sát việc chi trả tăng giờ năm học 2015 – 2016. Hoàn thiện báo cáo công tác TTND kỳ I năm học 2016 – 2017

* Tháng 01- 02/2017

– Phát động phong trào thi đua mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới. Tổ chức giải bóng bàn nhân ngày gặp mặt đầu xuân.

– Triển khai công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật quý I năm 2017.

– Giám sát việc chi trả lương và các chế độ chính sách năm 2016 cho cán bộ giảng viên. Khảo sát hoàn cảnh gia đình cán bộ giảng viên, thực hiện trợ cấp, thăm hỏi cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2016. Quyết toán kinh phí Công đoàn năm 2016.

– UBKT Công đoàn thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch.

– Ban Công tác nữ xây dựng kế hoạch hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

* Tháng 3/2017

– Phối hợp với Ban Công tác nữ tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

– Phối hợp tổ chức Hội thao khối trường chuyên nghiệp tỉnh. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban Công tác nữ tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3; 26/3.

– Phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai tuần lễ Quốc gia “An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ”.

* Tháng 4/2017

– Tuyên truyền kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và chiến thắng lịch sử 7/5, ngày sinh nhật Bác 19/5.

– Hướng dẫn tuyên truyền giáo dục pháp luật quý II/2017; Sơ kết công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

– Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tháng công nhân.

– Quyết toán ngân sách công đoàn Quý I/2017.

* Tháng 5/2017

– Tham gia các hoạt động kỷ niệm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5 và ngày sinh nhật Bác 19/5.

– Phối hợp với các đoàn thể tổ chức tổng kết các hoạt động thi đua mừng ngày sinh nhật Bác 19/5.

– Triển khai các hoạt động tháng công nhân.

– Tuyên truyền vận động cán bộ giảng viên hưởng ứng tháng hành động “Vì trẻ em” và ngày gia đình Việt Nam.

– Tổng hợp số liệu dự thảo báo cáo nhiệm kỳ 2012 – 2017.

* Tháng 6/2017

– Tham gia mít tinh diễu hành nhân tháng cao điểm phòng chống ma tuý và ngày môi trường thế giới 5/6.

– Hướng dẫn đánh giá chất lượng hoạt động, tổng kết thi đua công đoàn năm học 2016-2017 của các tổ công đoàn.

– Phối hợp với Đoàn Thanh niên hưởng ứng tháng hành động “Vì trẻ em” và ngày gia đình Việt Nam; tổ chức Tết Thiếu nhi (1/6).

– Phối hợp với Ban Khuyến học thực hiện công tác khuyến học cho HSSV cuối khóa.

– Xây dựng báo cáo nhiệm kỳ 2012 – 2017.

* Tháng 7/2016

– Giám sát việc giải quyết chế độ phép hè cho cán bộ giảng viên.

– Quyết toán ngân sách công đoàn quý II/2017.

– Tham gia hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày 19/8.

– Hoàn thiện hồ sơ thi đua năm học 2016 – 2017.

– Chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các tổ công đoàn căn cứ chương trình công tác của CĐCS để cụ thể hoá hoạt động công đoàn cho phù hợp với đơn vị mình; tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của CĐCS năm học 2016 – 2017.

TM. ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Song Bình

TM. BTV CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thị Bích Đào

 

Nơi nhận:
– Đảng uỷ (Báo cáo);
– BCH CĐ;
– Các tổ CĐ;
– Lưu VPCĐ.

BÌNH LUẬN