Chương trình ngày hội việc làm năm 2019

0
843

Thực hiện nội dung chương trình ngày hội việc làm năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên (số 678/Ctr-UBND ngày 15/3/2019).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên

Phòng Công  tác HSSV thông báo và huy động  sinh viên tham gia ngày hội việc làm tỉnh Điện Biên năm 2019, cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây

BÌNH LUẬN