Chương trình tổ chức ngày hội việc làm tỉnh Điện Biên lần thứ II

0
222

Tiếp theo Kế hoạch số 570/KH-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh về giải quyết việc làm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; UBND tỉnh ban hành Chương trình tổ chức Ngày hội Việc làm tỉnh Điện Biên lần thứ II, năm 2017, cụ thể như sau:

Chuong trinh to chuc ngay hoi viec lam tinh DB lan II-2017

BÌNH LUẬN