CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI

0
250

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI

Nguyễn Thị Nguyệt Nga – UV BCH CĐCS

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, ngày 17/8/2016  Ban Chấp hành Công đoàn  trường đã tổ chức Hội nghị BCH CĐCS mở rộng để xây dựng và triển khai chương trình công tác công đoàn năm học 2016 – 2017. Tại hội nghị các đồng chí tổ trưởng tổ công đoàn đã  báo cáo tình hình đoàn viên công đoàn của đơn vị trong đợt hè và đầu năm học. Các đồng chí cán bộ công đoàn tham gia hội nghị đã tham gia, góp ý vào dự thảo chương trình công tác công đoàn cũng như phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chấp hành và các Tổ trưởng tổ Công đoàn trong năm học mới. Hội nghị đã thống nhất cao chương trình công tác năm học 2016-2017.

Đồng chí Chủ tịch công đoàn đã quán triệt quy chế làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công đoàn và mong muốn cán bộ công đoàn cùng quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Một số nhiệm vụ cụ thể sẽ được triển khai trong năm học 2016 – 2017:

  1. Tổ chức tuyên truyền cho CBGV nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tin tư­ởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt mọi đư­ờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n­ước, nhiệm vụ của nhà trư­ờng.
  2. Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 100% cán bộ giảng viên trong trường. Thường xuyên cập nhật các văn bản mới ban hành về chế độ chính sách để kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cán bộ giảng viên.
  3. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, quyền và nghĩa vụ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên lao động.
  4. Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng các sự kiện của trường, của ngành và của địa phương. Xây dựng nhà trường đạt “đơn vị văn hóa”, “đơn vị học tập”. Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, làm tốt việc thăm hỏi động viên, khen thưởng CBCC và người lao động.
  5. Phối hợp với Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ; tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của CBGV. Cùng với nhà trường cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
  6. Tổ chức vận động CBGV trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
  7. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

CĐCS trường CĐSP Điện Biên quyết tâm đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và giữ vững danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc./.

BÌNH LUẬN