Công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2021 – 2022 của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

0
283

Thực hiện Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Văn bản số 370/SGDĐT-GDTX&CN ngày 23/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non.

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã phối hợp với các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố khảo sát nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021-2022 phù hợp với đối tượng và nhu cầu thực tiễn.

Hiện tại, Nhà trường đã và đang tiến hành tổ chức bồi dưỡng thường xuyên chương trình bồi dưỡng 2 (40 tiết) và chương trình bồi dưỡng 3 (40 tiết) cho hơn 4000 giáo viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn tỉnh. Các lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến bằng phần mềm ứng dụng Microsoft Teams. Giảng viên đã áp dụng thành thạo các phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức giảng dạy trực tuyến, tuân thủ các bước lên lớp đúng quy định. Về phía học viên, trong quá trình học tập trực tuyến, thực hiện đúng các quy định về học trực tuyến của nhà trường, chuẩn bị tốt các điều kiện, phương tiện để tham gia học tập. Đặc biệt, nhiều học viên chủ động, tích cực trong thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến; phối hợp, tương tác tốt với giảng viên trong quá trình học tập. Với những nỗ lực từ phía giảng viên và học viên, đã góp phần làm cho các buổi giảng dạy và học tập trực tuyến diễn ra sôi nổi, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương

BÌNH LUẬN