Công tác thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành công tác xã hội trường CĐSP Điện Biên

0
12810

Công tác xã hội (CTXH) là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu và tăng cường chức năng xã hội, đồng thời thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và dịch vụ nhằm giúp cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Trong đợt thực tập vừa qua sinh viên ngành CTXH trường Cao đẳng Sư phạm Điện  Biên được thực tập tại các các Sở/Phòng Lao động thương binh xã hội; Hội chữ thập đỏ; Hội phụ nữ; Đoàn thanh niên; Bệnh viện, các cơ sở giáo dục, các xã, phường, thị trấn; các dự án; Trung tâm bảo trợ xã hội; nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Làng trẻ em SOS thành phố Điện Biên Phủ.

Tại đơn vị thực tập Sinh viên tham gia một số hoạt động tác nghiệp của cơ sở như một nhân viên xã hội, xây dựng kế hoạch và phương hướng giải quyết, tập giải quyết vấn đề: Phát triển cộng đồng; Công tác xã hội với trẻ em cần bảo vệ đặc biệt (trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em phạm pháp, trẻ em nghiện ma túy, trẻ em nhiễm HIV, trẻ em lao động nặng nhọc. sinh viên vận dụng những kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp vào việc giải quyết các vấn đề của các cá nhân, nhóm, cộng đồng yếu thế tại các cơ sở thực tập.

Qua đợt thực tập nhà trường kiểm tra được sự chuẩn bị về mặt lí luận và thực tiễn đối với việc độc lập công tác của sinh viên, hình thành những kỹ năng quan trọng trong việc sáng tạo, giải quyết những công việc của cá nhân đối với nghề nghiệp tương lai và là một trong những điều kiện để được dự thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp, nhà trường và các cấp quản lý có cơ sở đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ, từ đó đề xuất phương hướng nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng và bồi dưỡng cán bộ ngành CTXH.

Một số hình ảnh của sinh viên thực tập tại cơ sở

Sinh viên ngành CTXH thực tập tại xã Pá Khoang

Sinh viên ngành CTXH thực tập tại xã Phu Luông, phát gạo cho dân nghèo

Sinh viên ngành CTXH thực tập tại xã Háng Lìa, Điện Biên Đông

Tác giả: Giáp Thị Phương Thảo

BÌNH LUẬN