Cuộc thi viết “50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ”

0
6048

Để khẳng định ý nghĩa và những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của tư tưởng HỒ CHÍ MINH cùng với những tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Người đối với Tổ Quốc và Nhân dân. Khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách  HỒ CHÍ MINH luôn sống mãi trong tâm khảm của mỗi con người và dẫn dắt cho sự nghiệp Cách Mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Căn cứ vào Hướng  dẫn số 67/HD/BTGTU, ngày 10/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên và căn cứ vào kế hoạch năm học 2019 – 2020 của tổ Lý Luận Chính trị – Tâm lý giáo dục và Đoàn thanh niên Cộng sản HỒ CHÍ MINH Trường CĐSP Điện Biên, Trường CĐSP Điện Biên đã phát động tổ chức cuộc thi “ 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ”. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 15/10/2019 đến ngày 15/12/2019 hướng tới đối tượng là Đoàn viên, Thanh niên trường CĐSP Điện Biên .

Đây chính là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và sâu sắc nhằm củng cố, bồi đắp niềm tin của Đoàn viên, Thanh niên đối với Đảng, từ đó Đoàn viên, thanh niên tích cực thi đua học tập, rèn luyện và lao động, góp phần hoàn thiện ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi này là một sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp cho các Đoàn viên, Thanh niên có điều kiện để tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nhiều phương diện khác nhau. Từ đó, nâng cao nhận thức của Đoàn viên, Thanh niên về tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện lòng  tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với Người.

Người viết: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN