Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp

0
683

Ngày 20/5/2022, tại Hội trường Trường CĐSP Điện Biên đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Điện Biên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2024 với sự tham gia của 120 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 600 đoàn viên thanh niên trong toàn trường.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Đặng Thành Huy –UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội, khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Nhà trường đóng góp vào sự phát triển của Tỉnh nhà. Đồng thời, các đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, đó là: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Ảnh 1. Đồng chí Đặng Thành Huy – UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn

tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với chủ đề “Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện, khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên thanh niên, tích cực thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp”, Đại hội thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn trường khoá XVI, đánh giá những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ2020-2022; thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2024.

Ảnh 2. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng tặng hoa

chúc mừng Đại hội

Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2024: “Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Điện Biên vững mạnh toàn diện, khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên thanh niên, thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong học tập và lao động; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên; bồi dưỡng nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng. Tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình, hoạt động của Nhà trường và trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng Nhà trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra”.

Ảnh 3. Đại biểu đại hội thể hiện quyết tâm, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội đề ra

Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên và dự thảo các văn kiện của Đại hội. Đại hội đã tín nhiệm bầu 19 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XVII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khoá XVII đã bầu 07 đồng chí vào Ban Thường vụ Đoàn trường; 05 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Đoàn trường; bầu đồng chí Trần Thanh Bắc tiếp tục giữ chức Bí thư, đồng chí Hoàng Văn Định và đồng chí Phùng Thanh Tám giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn trường. Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 07 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết đại diện cho tuổi trẻ Đoàn trường đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV.

Ảnh 4. Ban Chấp hành Đoàn trường khoá XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Tác giả: Đỗ Thị Thanh Tuyền

BÌNH LUẬN