Đại hội liên chi đoàn I, nhiệm kì 2022-2024 Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

0
330

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện sự chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ 6; Hướng dẫn số 225/HD-ĐTN, ngày 29/03/2022 của Ban Chấp hành Đoàn trường CĐSP Điện Biên về việc “Tổ chức Đại hội Liên Chi đoàn, nhiệm kỳ 2022 – 2024”. Liên chi đoàn I tiến hành tổ chức đại hội liên chi, ngày 08/05/2022.

Đại hội gồm 95 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết tới dự đông đủ. Ngoài ra, đại hội rất vui mừng được đón tiếp các đồng chí: Tạ Thị Huyền –chi ủy chi bộ 6, Hoàng Văn Định – Phó bí thư đoàn trường CĐSP, Quàng Thị Hạnh –Ủy viên đại diện BCH LCĐ II.

Đại hội đã tổng kết được công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2020 – 2022 vàxác định phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2022 – 2024; bầu BCH Liên chi đoàn I, nhiệm kì 2022 – 2024.

Quá trình đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Đại hội đã bầu ra BCH Liên chi đoàn I, nhiệm kì 2022 – 2024 gồm 5 đồng chí: 1 Bí thư, 1 phó bí thư và 3 ủy viên.

Đại hội đã giới thiệu danh sách các đại biểu đi dự đại hội đoàn trường CĐSP Điện Biên gồm 99 đồng chí, trong đó 94 đồng chí là đại biểu chính thức, 5 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại đại hội

Tác giả: Tống Thị Hạnh

BÌNH LUẬN