Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng cơ sở vật chất năm học 2018-2019 và đề xuất một số giải pháp

0
6818

Bùi Quang Huy

Trưởng phòng HCQT

Cơ sở vật chất là một trong những thành tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi nhà trường. Năm học 2018-2019, cơ sở vật chất của Nhà trường từng bước được đầu tư; được quản lý, sử dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường CĐSP Điện Biên có 33.200 m2đất. Trên đó có 15 công trình được xây dựng kiên cố từ năm 1995 trở lại đây; trường có 29 phòng học lý thuyết, diện tích 2.618m2; 14 phòng thực hành, thí nghiệm, diện tích 1.072.m2; 01 giảng đường 150 chỗ; 01 Nhà đa năng, 1.133m2, 55 phòng làm việc, 2.168m2; Thư viện của Nhà trường gồm 02 phòng đọc, 01 kho sách với diện tích 940m2; 6.000m2 sân bãi phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và TDTT. Ký túc xá có 776 chỗ ở, tổng diện tích 3.838 m2.

Các công trình nêu trên đang được quản lý, bảo dưỡng và sử dụng tốt, 80% diện tích đã được đầu tư cải tạo, sửa chữa trong 5 năm gần đây, cụ thể:

 Năm 2015 xây mới bổ sung nhà KTX Lào 3 tầng.

Năm 2016 đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp các hạng mục phụ trợ giai đoạn 1, mua sắm trang thiết bị các phòng làm việc;

Năm 2017 đầu tư, nâng cấp cải tạo các công trình, sửa chữa nhà học bộ môn, KTX Lào 2 tầng, nhà ăn;

Năm 2018 xây dựng công trình “Phòng học và Hội trường” quy mô 02 phòng học 80 chỗ và Hội trường 500 chỗ; cải tạo, sửa chữa nhà Đa năng, nhà Hiệu bộ, giảng đường 150 chỗ, nhà thực hành, thí nghiệm, khu vệ sinh nhà giảng đường;

Năm 2019 triển khai sửa chữa nhà làm việc của các khoa/tổ, nhà lớp học 22 phòng và đơn nguyên 2 của ký túc xá 20 phòng.

Hiện tại còn 04 công trình xuống cấp cần đầu tư tu sửa, nâng cấp đó là: Sân tập thể chất và giáo dục quóc phòng được xây dựng năm 2009 đang là sân đất; KTX số 2 – nhà C6, quy mô 36 phòng được sửa năm 2008 đã xuống cấp; nhà làm việc Ban giám hiệu xây năm 2004, chưa được tu sửa; tường rào, gara, cống rãnh, sân đường nội bộ xuống cấp.

Trang thiết bị phục vụ quản lý, điều hành và tổ chức đào tạo từng bước được bổ sung, nâng cấp:

Thư viện có 41 máy tính phục vụ bạn đọc tra cứu tài liệu; có 8.009 đầu sách giáo trình và tài liệu tham khảo với 118.533 cuốn được quản lý bằng Phần mềm quản lý Thư viện.

Đường truyền dữ liệu ADSL, phần mềm Hồ sơ công việc, Website của nhà trường được cập nhật thường xuyên cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin, tư liệu phục vụ công tác đào tạo;

Các phòng học có đủ trang thiết bị tối thiểu, có đủ máy chiếu; 6 phòng thí nghiệm Lý – Hóa – Sinh có đủ dụng cụ thiết bị thí nghiệm cần thiết; có 02 phòng học ngoại ngữ, 82 cabin; 03 phòng thực hành Tin học với 113 bộ máy tính; toàn trường có 37 máy chiếu Projector.

Các phòng làm việc của các phòng, khoa và tương đương được trang bị tối thiểu mỗi cán bộ, chuyên viên có 01 máy tính để bàn; mỗi phòng làm việc có ít nhất 01 máy in; hệ thống bàn, ghế, tủ, giá tài liệu đáp ứng yêu cầu.

Có 02 xe ô tô (1 chiếc FORTUNER 7 chỗ, 01 chiếc TOYOTA 15 chỗ).

Các trang thiết bị được giao quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng quy định. Tuy nhiên, một số trang thiết bị đến nay hết niên hạn sử dụng cần đầu tư mới như: Giường, tủ của các phỏng ở; bàn ghế nhà ăn, bàn ghế, bảng tại các phòng học, phòng thực hành (được đầu tư năm 2008); bàn, ghế, tủ của các phòng làm việc của các tổ chuyên môn và khoảng 1/3 số máy tính của các phòng, khoa đã hết niên hạn sử dụng; trang thiết bị thí nghiệm, thực hành bộ môn, thiết bị phục vụ VHVN, TDTT còn thiếu và không đồng bộ; xe Toyota 15 chỗ hết niên hạn sử dụng vào 2020; chưa có phòng họp trực tuyến, phòng hội thảo, phòng học bộ môn với trang thiết bị hiện đại. Giảng viên trực tiếp giảng dạy chưa được trang bị máy tính.

Để tăng cường CSVC phục vụ tốt hơn nhiệm vụ đào tạo, trong thời gian tới Nhà trường cần tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Một là, cần rà soát, đánh giá thực trạng các công trình để xây dựng kế hoạch nâng cấp, cải tạo, sửa chữa từng năm cho sát hợp. Ưu tiên cho các hạng mục công trình thiết yếu bị xuống cấp.

          Hai là, kiểm kê, đánh giá chất lượng, phân loại, sửa chữa trang thiết bị dạy học hiện có để đề sử dụng hiệu quả. Rà soát quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phổ biến với các đối tượng CBVC để điều chuyển hoặc mua bổ sung. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trường sẽ xây dựng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định, đáp ứng lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Ưu tiên đầu tư trang thiết bị cho phòng họp trực tuyến, phòng hội thảo, phòng học bộ môn. Trang bị và khoán sử dụng máy tính xách tay cho giảng viên.

Ba là, đầu tư một số phòng học hiện đại, hạ tầng CNTT, các phần mềm tin học; bổ sung và thay thế thiết bị làm việc đã hết niên hạn sử dụng. Mua bổ sung tài liệu, giáo trình, sách giáo khoa, sách giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình.

Bốn là, xây dựng lại Quy chế quản lý tài sản trên cơ sở Luật Quản lý tài sản công năm 2017 và các văn bản dưới luật về quản lý tài sản công có hiệu lực nhằm tăng cường đầu tư, quản lý tài sản công đáp ứng hiệu quả công tác đào tạo.

Năm là, tăng cường nguồn lực tài chính từ nhiều nguồn cho công tác xây dựng CSVC; cần đa dạng các hoạt động dịch vụ đào tạo, liên kết đào tạo và mở rộng loại hình bồi dưỡng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để tăng cường CSVC, trang thiết bị cho Nhà trường./.

BÌNH LUẬN