Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

0
4025

Sau hơn một tháng làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền sau kỳ họp. Phòng TCCB giới thiệu Đề cương Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên toàn trường được biết.

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN