Đề cương giới thiệu Luật Biên Phòng Việt Nam

0
319

Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia như:

Chi tiết của Đề cương xem tại đây:

 

BÌNH LUẬN