Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

0
517

Thực hiện Công văn số 1491-CV/BTGTU ngày 08/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên về tuyên truyền Đề cương Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn cơ quan.

Chi tiết đề cương xem tại đây

BÌNH LUẬN