Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

0
560

Thực hiện Công văn số 1455-CV/BTGTU ngày 22/7/2020 về việc Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Trang website Nhà trường đăng tải nội dung đề cương truyên truyền, đề nghị CBVC và sinh viên nghiên cứu.

Chi tiết của Đề cương xem tại đây

BÌNH LUẬN