Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

0
427

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác thi đua – khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2017 – 2018. Phòng TCCB giới thiệu Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) tới cán bộ, giảng viên và HSSV trong toàn trường.

Đính kèm:

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018

BÌNH LUẬN