Đoàn Trường CĐSP Điện Biên thực hiện hiệu quả, đa dạng công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; sự kiện lịch sử quan trọng; ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam trong năm 2022

0
360

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đoàn Trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức 11 hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc được tổ chức với 1156 lượt ĐVTN tham gia. Hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm theo hướng dẫn của Tỉnh Đoàn và chỉ đạo của Đảng uỷ – Ban Giám hiệu.

Ảnh 1, 2: Lễ kỷ niệm nhân dịp 72 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

Đoàn trường đã tổ chức Lễ kỷ niệm nhân dịp 72 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tổ chức Toạ đàm “Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến thắng Điện Biên Phủ” nhân dịp 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đoàn trường chỉ đạo viết 04 bài tuyên truyền; 06 tin, 02 bài thơ, thiết kế 04 baner, 05 infographic tuyên truyền đăng trên website của nhà trường, fanpage của Đoàn trường, của Tỉnh đoàn Điện Biên nhân dịp 91 năm ngày thành lập Đoàn; kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ảnh 3, 4: Toạ đàm “Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến thắng Điện Biên Phủ” nhân dịp 68 năm chiến thắng Điện Biên

Trong năm 2022, Đoàn trường còn tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam như 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, đồng chí Lê Văn Lương; 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc ….

Các hoạt động đã góp phần củng cố kiến truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn; tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Đồng thời, thông qua các hoạt động đã cổ vũ, động viên ĐVTN nhà trường vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành “rường cột của quốc gia” như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN