Đoàn trường CĐSP Điện Biên thực hiện tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới đoàn viên sinh viên.

0
310

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là cuộc vận động có ý nghĩa tích cực, nhằm chuyển đổi nhận thức người tiêu dùng, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; xây dựng nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng. Góp phần gia tăng tỉ lệ tiêu thụ hàng Việt Nam ở thị trường trong nước, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của từng địa phương, nước nhà phát triển bền vững.

    Thực hiện công văn số 694-CV/TU, ngày 27/4/2022 của Tỉnh ủy Điện Biên và Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU, ngày 9/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Nhận thức được vấn đề đó, Đoàn trường CĐSP Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến đông đảo lực lượng đoàn viên sinh viên nhà trường.

    Hơn 30 năm sau khi chuyển đổi nền kinh tế, đất nước ta đang trên đà phát triển, một câu hỏi lớn đặt ra làm thế nào Việt Nam thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đứng trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế đó là phải nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nâng cao sức cạnh tranh của cả quốc gia – doanh nghiệp – hàng hoá. Thương hiệu hàng hoá, sức cạnh tranh của hàng hoá và cả nền kinh tế của đất nước, một quốc gia xét đến cùng là sự hội tụ của tinh hoa, sức mạnh quốc gia, dân tộc đó. Không thể có một quốc gia hùng cường, thịnh vượng khi hàng hoá, sức cạnh tranh nền kinh tế của quốc gia đó lại thua kém nhiều so với các nước.

    Trước đây, người dân không chuộng hàng Việt Nam vì chất lượng còn nhiều hạn chế, giá thành cao, bao bì, mẫu mã sản phẩm đơn giản và sơ sài, việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm còn hạn hẹp. Nhưng thông qua các phiên hội chợ hàng Việt Nam và các cửa hàng liên kết, người dân đã tiếp cận được với nguồn hàng bình ổn giá, các doanh nghiệp cũng có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì. Chính vì vậy, người dân hiện nay mong muốn được sử dụng các mặt hàng Việt Nam có chất lượng cao, giá cả phù hợp. Sử dụng hàng Việt Nam cũng nhằm giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh việc sản xuất, kinh doanh tại thị trường trong nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và nâng cao sức cạnh tranh đối với hàng hóa nước ngoài. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tiếp sức cho các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp có thêm động lực để mở rộng sản xuất và nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

    Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là vận động tất cả mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam dành sự ưu tiên mua sắm sử dụng hàng Việt Nam thay vì sử dụng hàng nhập khẩu từ nước ngoài có chất lượng, giá cả, công dụng sản phẩm tương đương.

     Để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Đoàn trường CĐSP Điện Biên triển khai một số giải pháp cụ thể như sau:

    Thứ nhất, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên sinh viên trong việc học tập, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mỗi đoàn viên sinh viên cần nhận thức, học tập nội dung chỉ thị nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng, vận động người thân, bạn bè và tất cả mọi người dân sử dụng hàng Việt Nam trong sinh hoạt, gương mẫu sử dụng hàng hóa nội địa khi mua sắm tiêu dùng cá nhân, đặc biệt là những sản phẩm của quê hương, địa phương nơi mình sinh sống.

Thứ hai, phối hợp với các phòng ban chức năng, các đơn vị có liên quan trong trường, các cơ quan, đoàn thể bên ngoài nhà trường phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động mọi người nghiên cứu và thực hiện chỉ thị một cách có hiệu quả.

    Thứ ba, đa dạng các hình thức tuyên truyền về cuộc vận động: sử dụng các bài viết, tranh cổ động, sáng tác thơ, bài hát về nội dung có liên quan đến cuộc vận động, tổ chức hội thi cho đoàn viên sinh viên giới thiệu sản phẩm của quê hương, dân tộc, tổ chức các buổi tọa đàm; giao lưu; chia sẻ với chủ đề “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, “Người Việt không ngại dùng hàng Việt”, “Tự hào sản phẩm quê hương”, “Sử dụng sản phẩm Việt không lo thiệt hại kinh tế”, “Hãy là người tiêu dùng thông thái”…

    Thứ tư, Đoàn trường khuyến khích đoàn viên sinh viên có thể lập fanpage để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đặc sản của dân tộc mình. Đoàn viên sinh viên của trường chủ yếu là con em dân tộc thiểu số vì vậy có rất nhiều những nông sản, mặt hàng tiêu dùng, đặc sản nổi tiếng của dân tộc mình đến với tất cả người dân trong cả nước cũng như trên thế giới như: Các sản phẩm thổ cẩm thêu, dệt của đồng bào người Thái; các loại nông sản nổi tiếng của Điện Biên. Tận dụng sự phát triển nhanh như vũ bão của khoa học công nghệ, của mạng internet để việc tuyên truyền, quảng bá nhanh chóng được lan tỏa đến tất cả mọi người. Sử dụng hàng Việt Nam là hành động thiết thực thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tự tôn dân tộc, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

    Thứ năm, Đoàn trường kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành thích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động, đồng thời đấu tranh, phê phán những hành vi xem nhẹ, coi thường chỉ thị cuộc vận động. Việc khen thưởng, biểu dương kịp thời đó chính là động lực để bản thân mỗi đoàn viên sinh viên cố gắng hơn trong việc thực hiện nghiêm túc chỉ thị.

    Để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đạt hiệu quả cao, Đoàn trường CĐSP Điện Biên cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp của các phòng ban chức năng trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi đoàn viên viên sinh viên và tất cả mọi người nghiêm túc thực hiện chỉ thị. Đồng thời, tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phải gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các ngành, đoàn thể, qua đó giáo dục, vận động chính những cán bộ giảng viên, đoàn viên sinh viên nhà trường sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng, coi đó là sự thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Người viết bài: Đào Thị Bách

BÌNH LUẬN