Đoàn Trường CĐSP Điện Biên tuyên truyền phòng, chống ma tuý và chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên thanh niên năm 2022.

0
331

Chiều ngày 12/9/2022, Đoàn Trường CĐSP Điện Biên tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma tuý và chủ quyền biển đảo, biên giới cho 150 đoàn viên thanh niên.

Ảnh 1,2: Đ.c Quàng Anh Quân – Trợ lý công tác quần chúng, phòng Chính trị – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang tuyên truyền tại Hội nghị

Tại hội nghị, ĐVTN đã được nghe đồng chí Quàng Anh Quân – Trợ lý công tác quần chúng, phòng Chính trị – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, kỹ năng cần thiết để mỗi người nâng cao nhận thức, khả năng phòng ngừa, tránh sa vào tệ nạn ma túy; phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định liên quan đến biên giới lãnh thổ và  biển, đảo Việt Nam; thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên quan trong khu vực Biển Đông; việc tham gia thực hiện các cơ chế đa phương về quốc phòng – an ninh phù hợp với tư duy mới bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trên biển.

Ảnh 3: ĐVTN chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Buổi tuyên truyền đã thêm một lần nữa củng cố, nâng cao nhận thức của Đoàn viên sinh viên nhà trường về vị trí, vai trò biển, đảo và vấn đề biên giới lãnh thổ; khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên sinh viên trong việc tham gia phòng chống tội phạm ma tuý và tệ nạn ma tuý, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN