Đoàn Trường CĐSP Điện Biên với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”

0
551

Thực hiện Kế hoạch số 191 KH/TĐTN-TCKT ngày 04/3/2020 của Tỉnh Đoàn Điện Biên về việc xây dựng Chi đoàn mạnh giai đoạn 2020 – 2022, trong năm 2019-2020, Ban Chấp hành Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều chi đoàn cơ sở đã phát huy tính chủ động, cán bộ đoàn cốt cán đã tiếp thu các nội dung và thực hiện gắn với thực tiễn công tác của chi đoàn. Thông qua việc triển khai cuộc vận động, các chi đoàn đã phát huy sức mạnh, nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần đoàn kết của tập thể mỗi chi đoàn.

Một buổi tập huấn, triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi Đoàn mạnh”

Sau khi được triển khai, các Chi đoàn đã chủ động trong việc thực hiện và đăng ký xây dựng “Chi đoàn mạnh”, qua đó đã xuất hiện một số mô hình hoạt động tiêu biểu như: Đoàn viên sinh viên tham gia “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ”; Đoàn viên sinh viên trường CĐSP Điện Biên với việc nâng cao năng lực tiếng Anh tăng cường hội nhập Quốc tế; nhiều ý tưởng khởi nghiệp của cá nhân đoàn viên sinh viên được công nhận… đã mang lại nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên.

Trong thời gian tới, Đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” bằng một số mô hình sinh hoạt mới, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong giai đoạn hiện nay.

BÌNH LUẬN