GIẢNG VIÊN KHOA XÃ HỘI VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

0
234

Hoàng Văn Định

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong hai nhiệm vụ chuyên môn của mỗi giảng viên. Hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học. Trong nhiều năm qua, Khoa Xã hội đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác NCKH góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Khoa Xã hội hiện có 30 giảng viên trong đó có 2 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 12 giảng viên có trình độ Thạc sĩ và 16 giảng viên có trình độ Đại học. Hàng năm, các giảng viên trong Khoa đều đăng ký và thực hiện các công trình NCKH thuộc lĩnh vực chuyên môn. Năm học 2016 – 2017 Khoa đã thu được nhiều thành quả về NCKH cụ thể như sau:

Ngày 4 tháng 4 năm 2017, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Khoa Xã hội đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “ Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ lí thuyết đến thực tiễn”.  Ban tổ chức đã nhận được tổng số 18 báo cáo trong đó có 15 báo cáo của giảng viên khoa Xã hội, 2 báo cáo của giảng viên tổ Lý luận chính trị và TLGD – Trường Cao đẳng Sư phạm, 1 báo cáo của 2 đồng chí giáo viên trường THCS Thanh Trường.

Khoa đã có 2 đề tài cấp trường đó là đề tài “sử dụng bản đồ tư duy để nâng cao hiệu quả dạy học ngữ pháp Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên” của CN. Phạm Kim Thu và đề tài “Áp dụng một số hoạt động giao tiếp nhằm cải thiện kĩ năng nói Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên” của Ths. Lê Thị Hải thông qua vào ngày 11 tháng 5 năm 2017, được nhận xét là những công trình có ý nghĩa.

Đặc biệt là trong năm học này, các giảng viên của Khoa Xã hội đã đăng 16 bài trên tạp chí khoa học chuyên ngành, 2 bài hội thảo trong nước và 2 bài hội thảo quốc tế. Đây thực sự là cơ hội để các giảng viên trau dồi khả năng nghề nghiệp và trao đổi học thuật vô cùng quý báu.

BÌNH LUẬN