Giảng viên Lý luận chính trị tham dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 4 năm 2017 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

0
261

Ngày 27/4/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2017 nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới.

Ô. Phạm Văn Hưng-Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

Tham dự Hội nghị có các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Tại Hội nghị các giảng viên đã được phổ biến và tiếp thu những nội dung về:

+ Vấn đề đặt ra đối với TTP khi không có Mỹ tham gia và sự thích ứng của Việt Nam trong tình hình mới.

+ Tình hình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Việc tham gia Hội nghị giúp các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên được cập nhật, học tập và trao đổi những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại nhà trường.

Điện Biên, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BÌNH LUẬN