Giảng viên Lý luận chính trị – Trường CĐSP Điện Biên tham dự Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5 năm 2017 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

0
171

Ngày 24-5-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5-2017 để  kịp thời cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tham dự Hội nghị có các giảng viên Lý luận chính trị – Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Tại Hội nghị, các giảng viên đã được phổ biến và tiếp thu những nội dung về:

+ Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (gọi tắt là Kết luận số 10) và Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 9-3-2017 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW.

+ Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch,  bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngoài ra, các giảng viên Lý luận chính trị còn được tiếp thu những vấn đề cơ bản về kinh tế – chính trị, an ninh – quốc phòng trong và ngoài nước giai đoạn hiện nay.

Báo cáo viên Trung ương Nguyễn Đức Vượng–Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

            Việc tham gia Hội nghị giúp các giảng viên Lý luận chính trị – Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên có cách nhìn nhận khách quan, toàn diện về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các môn Lý luận chính trị, đồng thời nâng cao trách nhiệm của giảng viên đối với việc tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường.

Điện Biên, ngày 24 tháng 5 năm 2017

Người viết: Ngô Yến

BÌNH LUẬN