Trường CĐSP Điện Biên tham dự Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

0
68

Giảng viên Lý luận chính trị trường CĐSP Điện Biên tham dự Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 tại Hải Phòng

Từ ngày 14 đến ngày 16/08/2018, tại Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2018 cho giảng viên các môn Lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng  trên cả nước.

PGS.TS. Phạm Văn Linh – Phó Chủ tịch Tthường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2018

Tham gia lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2018 có các giảng viên Lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng tkhu vực miền Bắc cùng các giảng viên Lý luận chính trị trường CĐSP Điện Biên. Tại lớp Bồi dưỡng, các giảng viên Lý luận chính trị đã được học tập các chuyên đề về:

+ Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

+ Triển khai các môn môn Lý luận chính trị cho khối chuyên và không chuyên theo Kết luận 94-KL/TW;

+ Cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra;

+ Đặc khu kinh tế và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam

+ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên;

+ Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018.

Việc tham gia lớp bồi dưỡng đã giúp các giảng viên Lý luận chính trị trường CĐSP Điện Biên được cập nhật, trao đổi và học tập những nội dung mới trong giảng dạy, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Lý luận chính trị trong nhà trường.

Người viết: Lê Thị Thơi

BÌNH LUẬN