Giảng viên tổ lý luận chính trị – tâm lý giáo dục hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm ở trường tiểu học và trường trung học cơ sở

0
52

Thực hiện kế hoạch thực hành sư phạm kỳ 2, năm học 2017 – 2018 của Trường CĐSP Điện Biên, trong 2 ngày 26 và 27 – 3 – 2018, giảng viên Tổ Lí luận chính trị – Tâm lí giáo dục đã tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm tại Trường THCS Him Lam, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn và Trường Tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ.

Tham gia thực hành sư phạm, giảng viên Tổ Lí luận chính trị – Tâm lí giáo dục và giáo sinh được dự giờ các tiết học của giáo viên các trường THCS Him Lam (môn Sinh và môn Hóa), Trường Tiểu học Bế Văn Đàn và Trường Tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ (môn Toán và Tiếng Việt). Sinh viên cũng được dự 1 tiết chào cờ đầu tuần, tham gia một số hoạt động sinh hoạt tập thể của trường phổ thông. Thông qua các buổi dự giờ, sinh viên được quan sát, tìm hiểu về một số nội dung như: Đặc điểm giao tiếp, quan hệ bạn bè của học sinh THCS và học sinh tiểu học; đặc điểm nhân cách của học sinh. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được tìm hiểu thực tế phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Đối với giảng viên Lí luận chính trị – Tâm lí giáo dục, hoạt động thực hành sư phạm không chỉ là nhiệm vụ mà còn là những trải nghiệm bổ ích giúp các giảng viên bồi dưỡng thêm lòng yêu nghề, có thêm kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện những kĩ năng nghề nghiệp cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và thực hiện đúng nguyên lý sư phạm: lí luận gắn với thực tiễn. Đồng thời, thông qua việc hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm còn giúp giảng viên tích lũy thêm kiến thức thực tiễn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực nghề nghiệp, phát triển quan hệ xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Điện Biên, ngày 28  tháng 3 năm 2018

BÌNH LUẬN