Giới thiệu đề cương Tuyên truyền kỉ niệm 110 năm ngày sinh chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 – 11/6/2022)

0
433

Đồng chí Phạm Hùng tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ngày 11/6/1912 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước cách mạng tạiấp Long Thiềng, làng Long Hồ, tổng Long Bình, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Đồng chí Phạm Hùng tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn là học sinh, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930. Đồng chí là một trong những nhà lãnh đạo có những cống hiến quan trọng, góp phần làm nên các chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Đồng chí được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong thời bình. Trên cương vị nào, đồng chí cũng tỏ rõ tinh thần kiên trung cách mạng, ý chí suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất Tổ quốc. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng là một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.Những cống hiến to lớn và tấm gương sáng ngời của đồng chí Phạm Hùng được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau đời đời trân trọng, ghi nhớ, biết ơn sâu sắc.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên trân trọng giới thiệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởngPhạm Hùng(11/6/1912 – 11/6/2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

DE CUONG TUYEN TRUYEN DC PHAM HUNG

Tác giả: Lê Thị Thơi

BÌNH LUẬN