Giới thiệu phòng Hành chính-QT

0
790

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

Tập thể cán bộ, nhân viên phòng Hành chính – Quản trị

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Phòng Hành chính – Quản trị có chức năng cơ bản là tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành công tác hành chính, quản trị văn phòng và quản trị cơ sở vật chất của nhà trường. Nhiệm vụ cụ thể là:

1.2. Nhiệm vụ

a) Công tác hành chính, quản trị văn phòng

– Quản lí công tác văn thư, lưu trữ;

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo. Phối hợp với các đơn vị tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, các ngày Lễ, Tết…;

– Quản lí và điều hành phương tiện đi lại; các phương tiện thông tin, liên lạc;

–  Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự trị an, trông giữ phương tiện; phòng chống cháy nổ;

– Quản lí công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và HSSV.  Tham gia tổ chức khám sức khỏe ban đầu và định kỳ cho HSSV;

– Tổ chức lao động xây dựng CSVC nhà trường; tổ chức vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh;

– Tham mưu công tác đối ngoại; Quản lý phòng khách và thường trực đón, tiếp khách của trường;

– Tham mưu cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, lệnh điều xe; giấy tờ quản lý hành chính; đảm bảo nề nếp sinh hoạt hành chính toàn trường.

b) Công tác quản trị cơ sở vật chất

– Tham mưu quản lý đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc của trường;

– Tham gia quản lý dự án đầu tư của trường;

– Tổ chức thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất;

– Quản lý, điều phối sử dụng trang thiết bị quản lý hành chính của các đơn vị trong trường;

– Quản lý và điều phối sử dụng lớp học lý thuyết, hội trường, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập…

2. Thành tích

2.1. Danh hiệu thi đua

Liên tục từ năm 1996 đến nay được công nhận đơn vị lao đông Tiên tiến.

Các năm: 2002, 2004, 2005, 2012, 2013 và 2014 được công nhận Tập thể Lao động Xuất sắc.

2.2. Khen thưởng

Trước năm 2000, phòng Hành chính -Tổng hợp, phòng Quản trị đời sống và phòng Tổ chức – Hành chính đã nhiều lần được UBND tỉnh cấp Bằng Tổ Lao động Xã hội chủ nghĩa.

Năm 2002, 2003, 2013 và 2014 được UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

3. Cán bộ quản lý

Ths: Bùi Quang Huy -Trưởng phòng

Điện thoại: 0913076238

EMail: bqhuy62@gmail.com

 

Ths: Lê Thị Kim Thoa – P.Trưởng phòng

Điện thoại: 0912579533

EMail: thoalekimspdb@gmail.com

 

 

 

BÌNH LUẬN