GIỚI THIỆU SÁCH: ”HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON”

0
1379

Lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non là một quan điểm giáo dục tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên. Quan điểm này định hướng cho giáo viên mầm non trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục, lập kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường mầm non.

Tài liệu Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non được biên soạn dựa trên nội dung 6 môđun ưu tiên dành cho giáo viên mầm non của dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” nhằm nâng cao năng lực thực hành áp dụng quan điểm này trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Thư viện trường CĐSP Điện Biên xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu: “Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non” của tác giả Hoàng Thị Dinh. Cuốn sách gồm 80 trang, khổ 19 x 26,5cm của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2017.

Tài liệu gồm 4 phần:

Phần I: Giới thiệu Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non

Phần II: Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non

Phần III: Hướng dẫn quy trình thực hiện Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non

Phần IV: Một số nội dung cơ bản trong các môđun xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Tài liệu có thể dùng để tham khảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trong việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giúp giáo viên mầm non có thể tự điều chỉnh, hoàn thiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày ở trường thông qua các tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh

BÌNH LUẬN