GIỚI THIỆU SÁCH “HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRONG CÁC CỞ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON”

0
411

Việc xây dựng kế hoạc giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện chương trình mầm non.

Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non chủ động lựa chọn, sáng tạo hình thức trình bày kế hoạch giáo dục cho phù hợp với thực tế của địa phương, của nhóm, lớp, trường, khả năng của trẻ và của giáo viên.

Thư viện trường CĐSP Điện Biên xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em sinh viên cuốn sách ”Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non” của tác giả Nguyễn Bá Minh.

Cuốn sách gồm 103 trang, khổ 19 cm x 26,5 cm.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam, năm xuất bản 2018.

Nội dung của cuốn sách bao gồm:

Phần 1: Những vấn đề chung

Phần 2: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục

Phần 3: Một số ví dụ minh hoạ

Nội dung tài liệu giới thiệu khái quát về chương trình giáo dục mầm non và hướng dẫn cách thức xây dựng các loại kế hoạch giáo dục ( theo năm học, theo chủ đề, sự kiện, tháng, tuần…). Hướng dẫn mang tính nguyên tắc và yêu cầu chung, có tính mở để cán bộ quản lý, giáo viên mầm non phát triển chương trình phù hợp với văn hoá, điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ.

Cuốn sách “hướng dẫn xây dựng kế hoạc giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non” được biên  soạn trên cơ sở chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và từ nhu cầu thực tiễn nhằm hỗ trợ giáo viên mầm non, cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh

BÌNH LUẬN