GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON”

0
339

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non được biên soạn nhằm hướng dẫn cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tổ chức, thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ và yêu cầu của Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tài liệu được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non; xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nhằm hỗ trợ, hướng dẫn CBQL và GVMN trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động trong chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non : đón – trả trẻ, chơi – tập, tổ chức ăn, tổ chức ngủ… giúp CBQL và GVMN tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện của nhà trường, của địa phương và khả năng, kinh nghiệm của trẻ, đảm bảo trẻ được tôn trọng, được hoạt động tích cực và phát triển tốt nhất.

Thư viện trường CĐSP Điện Biên xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu: “Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” của tác giả Nguyễn Bá Thanh. Cuốn sách gồm 63 trang, khổ 19 x 26,5cm của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2018.

Tài liệu gồm có hai chương:

CHƯƠNG I – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I – Chế độ sinh hoạt của trẻ

II – Hướng dẫn chung

CHƯƠNG II – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CON TRONG CHẾ ĐỘ SINH HOẠT

I – Hướng dẫn hoạt động đón trẻ, chơi, thể dục buổi sáng

II – Hướng dẫn hoạt động chơi – tập cho trẻ nhà trẻ

III– Hướng dẫn hoạt động học cho trẻ mẫu giáo

IV – Hướng dẫn chơi, hoạt động ở các góc cho trẻ mẫu giáo

V- Hướng dẫn hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ mẫu giáo

VI – Hướng dẫn tổ chức ăn

VII – Hướng dẫn tổ chức ngủ

VIII – Hướng dẫn chơi, hoạt động theo ý thích cho trẻ mẫu giáo

IX – Hướng dẫn hoạt động cho trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

Trong mỗi phần của cuốn tài liệu này đều đưa ra những hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, mang tính gợi mở, giúp cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện của nhà trường, của địa phương và khả năng, kinh nghiệm của trẻ, đảm bảo trẻ được tôn trọng, được hoạt động tích cực và phát triển tốt nhất.

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh

BÌNH LUẬN