Giới thiệu sách tháng 6

0
951

Trong lĩnh vực giáo dục, đánh giá cung cấp những thông tin về sự biến đổi, sự tiến bộ của một cá nhân, về chất lượng, hiệu quả của hoạt động sư phạm, chất lượng hiệu quả của cơ sở giáo dục, đánh giá kết quả học tập của người học là căn cứ cho những quyết định phù hợp, tạo nên trách nhiệm của giáo dục đối với xã hội.

Thư viện trường CĐSP Điện Biên xin được giới thiệu đến quý Thầy, Cô và các em sinh viên nhà trường cuốn sách: Đánh giá kết quả học tập (in lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung)

Tác giả: Trần Thị Tuyết Oanh; khổ sách 15x 21cm do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản năm 2016

Nội dung cuốn sách gồm bảy chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về đánh giá kết quả học tập.

Chương 2: Xu hướng đánh giá kết quả học tập.

Chương 3: Các phương pháp đánh giá kết quả học tập.

Chương 4: Xây dựng một số công cụ đánh giá kết quả học tập.

Chương 5: Đánh giá hỗ trợ dạy học.

Chương 6: Áp dụng bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa và mô tả kết quả.

Chương 7: Đánh giá, xếp loại học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên.

Cuốn sách Đánh giá kết quả học tập cung cấp cho giảng viên các trường sư phạm, giáo viên các trường phổ thông những lí luận cơ bản về đánh giá kết quả học tập của người học, những nội dung thực hành về đánh giá và đo lường kết quả học tập của người học trong quá trình dạy học. Đồng thời chuyên khảo cung cấp cho sinh viên các trường sư phạm những kiến thức cơ bản về đánh giá trong giáo dục.

Người viết: Nguyễn Thị Hương

BÌNH LUẬN