HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

0
1378

Ngày 17/8/2017, Trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đầu năm học 2017 – 2018 cho cán bộ viên chức toàn trường.

Với mục đích giúp cán bộ, viên chức (CBVC) cập nhật những kiến thức mới về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sư phạm cho giảng viên theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nhằm nâng cao năng lực sư phạm góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cũng như xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo… Hội nghị diễn ra lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với CBVC trường CĐSP Điện Biên.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy – Ban Giám hiệu và toàn thể CBVC nhà trường. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Bình – Bí thư Đảng ủy nhà trường nhấn mạnh: “Hội nghị lần này nhằm triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó tập trung vào những điểm mới của các Nghị quyết số 10, 11, 12 -NQ/TW, ngày 03/6/2017… đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 trong toàn thể CBGV của trường, qua đó gắn với việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống và công việc cụ thể”.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tập trung vào việc “Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo tinh thần thực hiện Quyết định số 910/QĐ-UBND, ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020 với các nội dung chuyên môn nghiệp vụ đặc thù của trường trong bối cảnh hiện nay nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng sư phạm cho giảng viên theo hướng hiện đại hóa, xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong một ngày diễn ra hội nghị, CBVC toàn trường đã được truyền đạt nhiều nội dung quan trọng, thiết thực:

Các điểm căn bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII; Nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; những vấn đề về tình hình kinh tế – xã hội trong và ngoài nước giai đoạn 2015 – 2021; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017… do đồng chí Lê Thị Thơi – UVBCH Đảng ủy, Tổ trưởng tổ LLCT – TLGD thực hiện.

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Hà Thị Hương – Trưởng phòng Đào tạo và NCKH triển khai Chỉ thị năm học 2017 – 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp cơ bản; Triển khai các quy chế đào tạo, quy định về chuyên môn thực hiện trong năm học 2017 – 2018; Bồi dưỡng các  kỹ năng về chương trình, phát triển chương trình đào tạo, ứng dụng CNTT trong dạy học; bồi dưỡng theo hạng chức danh nghề nghiệp dành cho giảng viên; trải nghiệm tìm hiểu thực tế các hoạt động giáo dục tại trường phổ thông, mầm non.

CBVC trong trường đã được hướng dẫn sử lý văn bản đi, đến trên hồ sơ công việc và được triển khai Thông tư 01/2011 của Bộ Nội vụ về qui định thể thức văn bản. Những vấn đề về quy chế Quản lý tài sản và Quy định thực hiện văn hóa công sở do đồng chí Bùi Quang Huy – Trưởng phòng HC-QT thực hiện.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Mai Đình Nam – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ đã triển khai các Qui định về đánh giá công chức, viên chức năm học; Các quy định cơ bản về thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện nay.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng nhà trường đánh giá tầm quan trọng của những vấn đề đã được triển khai và đề nghị CBVC toàn trường ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong năm học 2017 – 2018 góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong bối cảnh hiện nay.

Tin tưởng rằng, với những nội dung cơ bản được triển khai tại hội nghị sẽ là những tiền đề quan trọng để mỗi CBVC tự ý thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, góp phần xây dựng trường CĐSP Điện Biên ngày càng phát triển./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Song Bình – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Cán bộ viên chức tham gia hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng Nhà trường bế mạc hội nghị

Tin bài, ảnh: Phòng TCCB

BÌNH LUẬN