Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg…

0
10593

TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN

THAM GIA HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1501/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020”.

Sáng ngày 27/12/2018, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng và Trường ĐH Hồng Bàng TP.HCM. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Tuyết – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TW; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Lãnh đạo các Vụ/Cục liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống (LTCMĐĐLS) cho thanh thiếu niên và nhi đồng của các bộ, ngành và các địa phương, đặc biệt là trong ngành Giáo dục và tổ chức Đoàn Thanh niên đã có chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận.

Công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được cụ thể hóa thành nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, vùng miền, lứa tuổi, cấp học, ngành nghề đào tạo. Công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục với các Bộ, ngành và địa phương trong giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, phát huy được trách nhiệm, thế mạnh của từng cơ quan, tổ chức cùng tham gia công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng.

Các hoạt động tuyên truyền về giáo dục LTCMĐĐLS được đẩy mạnh, hình thức phong phú, sinh động. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng được triển khai ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo đã tạo hiệu quả rõ rệt.

Các hoạt động, phong trảo thi đua của Đoàn Thanh niên được tổ chức hiệu quả, thu hút được đông đảo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh niên, học sinh sinh viên rèn luyện LTCMĐĐLS.

Năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, Đội được nâng lên, bước đầu phát huy hiệu quả trong tổ chức thực hiện giáo dục LTCMĐĐLS trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sau 03 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đã có 100% học sinh sinh viên, thanh thiếu niên được học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Chỉ tiêu giao trong Đề án là đạt 100% vào năm 2020).

Đã có 455.714 đoàn viên được kết nạp Đảng trong các năm 2015 – 2018 (Chỉ tiêu trong Quyết định 1501 giao trong giai đoạn 2015-2020 là 650.000, đạt 70% so với cả giai đoạn).

Đã có 72,8 % số lượng trường học đã ban hành và thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học (Chỉ tiêu trong Đề án là 100% trong giai đoạn 2015-2020).

Đã có 85% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (Chỉ tiêu trong Đề án là 100% giai đoạn 2015-2020).

Hội nghị đã đưa ra các vấn đề thảo luận cụ thể: Tình hình tư tưởng chính trị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh sinh viên; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên; Vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống học sinh sinh viên; Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên hiện nay; Công tác phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên.

Lãnh đạo và cán bộ trường CĐSP Điện Biên tham gia Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra tại Quyết định 1501, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục, đào tạo, các cấp bộ Đoàn trong giai đoạn tiếp theo (2019-2020) thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là: Tiếp tục rà soát Kế hoạch triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu tại Quyết định 1501 của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình phối hợp, Thông tư liên tịch đã được ký kết.

Tiếp tục đẩy mạnh các Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, chương trình giáo dục của ngành Giáo dục và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Rà soát, đổi mới nội dung, hình thức thực hiện các phong trào thi đua của ngành Giáo dục và tổ chức Đoàn, Hội, Đội theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, phòng chống bệnh thành tích.

Hai là: Tăng cường công tác định hướng, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh thông qua Internet, mạng xã hội. Xây dựng Kế hoạch và triển khai hiệu quả Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT ban hành Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025”. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong ngành Giáo dục.

Ba là: Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”. Các cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả bộ Quy tắc ứng xử trong trường học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Bốn là: Tăng cường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường. Trong đó, chú trọng công tác quản lý, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhà giáo; tăng cường các giải pháp khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và phát huy dân chủ trong trường học. Tăng cường các hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong trường phổ thông; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV. Tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện, trải nghiệm tích hợp trong Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.

Năm là: Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng. Tổ chức tuyên truyền cho các bậc cha mẹ về quyền, nghĩa vụ, bổn phận của trẻ em, HSSV; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; văn hóa ứng xử mẫu mực, trách nhiệm nêu gương trong giáo dục nhân cách cho HSSV.

Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo các thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao dành cho HSSV trong các cơ sở giáo dục và thanh thiếu niên, nhi đồng ở cộng đồng dân cư.

Trường CĐSP Điện Biên là một trong cáctrường CĐSP trên toàn quốc đã và đang thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Quyết định, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trường./.

Điện Biên, ngày 2 tháng 1 năm 2019

Người viết: Phạm Hồng Thái

BÌNH LUẬN