Hội thảo Khoa học trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên năm học 2019-2020

0
623

Thực hiện Kế hoạch số 579/KH-CĐSP ngày 12/8/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Điện Biên về việc xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020. Sáng ngày 10/6/2020, Trường CĐSP Điện Biên tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Chương trình giáo dục phổ thông mới và định hướng chương trình bồi dưỡng giáo viên”. Với mục tiêu tạo diễn đàn cho giảng viên nhà trường, cán bộ quản lý, các cá nhân, tổ chức quan tâm chia sẻ những quan điểm lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cũng như kết quả nghiên cứu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực phân tích, đánh giá chương trình giáo dục phổ thông,  cũng như đề xuất những nội dung bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới theo từng môn học.

Tham dự hội thảo có đại diện Sở giáo dục và Đào tạo, các đồng chí lãnh đạo các phòng GD&ĐT Thành phố Điện Biên Phủ, phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, lãnh đạo các trường THCS, Tiểu học trong thành phố, các đồng chí cán bộ quản lý của các đơn vị phòng, các khoa và toàn bộ giảng viên của nhà trường. Thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Bí thư đảng bộ – Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên- Trưởng Ban tổ chức Hội thảo đã phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội thảo.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều giảng viên trong nhà trường với tổng số 29 bài đăng trong kỷ yếu. Các bài viết tập trung chủ yếu vào việc phân tích, đánh giá chương trình giáo dục phổ thông mới so với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (những điểm mới, thuận lợi, khó khăn); Những đề xuất cho việc cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo giáo viên đảm bảo sản phẩm đầu ra cho ngành giáo dục đào tạo những người thầy có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT mới; những định hướng về nội dung, chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông và GV mầm non phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xã hội…

Ban tổ chức đã lựa chọn 6 bài báo cáo trước hội thảo: Một số định hướng bồi dưỡng giáo viên THCS môn Ngữ văn tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 (TS. Nguyễn Thị Thu Thủy); Một số vấn đề giáo dục STEM ở trường THCS (Ths. Ngô Thị Thu Hiền); Giải pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên THCS (TS. Nguyễn Thị Hồng Miên); Tổ chức dạy toán theo hướng trải nghiệm, khám phá và phát triển (Ths. Hoàng Thái Sơn); Tổ chức dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Ths. Hoàng Thị Thảo); Một số khó khăn trong tổ chức hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Ths. Lò Vũ Điệp). Các báo cáo bày là kết quả nghiên cứu, phân tích, ứng dụng có liên quan đến Phân tích, đánh giá chương trình giáo dục phổ thông mới  so với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (những điểm mới, thuận lợi, khó khăn). Đề xuất những nội dung đào tạo, bồi dưỡng,  tích hợp vào trong giảng dạy cho sinh viên để đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới (như nội dung các môn học mới; các môn học tích hợp; các chuyên đề tự chọn; thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm; chương trình giáo dục phát triển năng lực của người học (dạy học phân hóa, dạy học tích hợp, dạy học thông qua hoạt động tích cực của người học); giáo dục STEM…).             Những thách thức cần vượt qua để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, ý nghĩa của các đồng chí đại biểu, giảng viên tập trung làm rõ những thách thức cần vượt qua để triển khai hiệu quả chương trình GDPT mới. Từ những ý kiến trao đổi, thảo luận, trường CĐSP Điện Biên sẽ có những định hướng xây dựng nội dung chương trình đào tạo và bồi dưỡng GV trong thời gian tới.

Hội thảo khoa học trường CĐSP Điện Biên năm học 2019-2020 đã khép lại nhưng những vấn đề đặt ra trong hội thảo vẫn tiếp tục được những người tham gia hội thảo quan tâm trăn trở và suy nghĩ. Với tâm huyết của những người làm công tác giáo dục là khơi dậy những tiềm năng của người học, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm thực hiện sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, cùng với nhận thức về sự thay đổi vai trò của của người GV: Mỗi GV vừa là nhà giáo dục, vừa là nhà hoạt động xã hội, nhà nghiên cứu khoa học, nhà quản lý, nhà cung ứng dịch vụ giáo dục cho cộng đồng.

Một số hình ảnh của Hội thảo

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai – Bí thư đảng bộ- Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên-Trưởng Ban tổ chức Hội thảo phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội thảo

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy báo cáo tham luận tại Hội thảo

Giảng viên của nhà trường tham góp tại Hội thảo

Tác giả: Bùi Thị Hậu

BÌNH LUẬN