Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong trường học và tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe để kiểm soát dịch bệnh Covid-19

0
18881

Trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới; nhằm giúp cán bộ giảng viên và sinh viên trong toàn trường nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời hướng dẫn cán bộ giảng viên và sinh viên tải, cài đặt ứng dụng NCOVI trên điện thoại Smatphone của cá nhân nhằm mục đích cung cấp thông tin hai chiều giữa người dân với cơ quan y tế và chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã đăng tải tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng NCOVI và 3 file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong trường học lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

File hướng dẫn cài đặt ứng dụng NCOVI trên điện thoại Smatphone được đăng tải chi tiết tại đây:

File hướng dẫn tải, cài dặt ứng dụng NCOVI trên điện thoại Smatphone

3 file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong các trường học được đăng tải chi tiết tại đây:

File âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong các trường 

Tác giả: Phan Đình Lập

BÌNH LUẬN