Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

0
4459

Thực hiện hướng dẫn số 95-HD/BTGTW, ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kie niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 – 5/6/2019). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh như sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN