HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM VÀ TÔN VINH VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2023

0
177

Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg  lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tổ chức các hoạt động sau:  Trưng bày, triển lãm xếp sách nghệ thuật tại Thư viện và tại sân trường Cao đẳng Sư  phạm Điện Biên từ  ngày 15/4/2023  đến 30/6/2023.

Vào 2 ngày 24/4/2023 đến 25/4/2023 Thư viện tổ chức giới thiệu đến người đọc hai cuốn sách là: “Huyện thoại Điện Biên” và “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ” tới Giáo viên, Cán bộ và Sinh viên. Ngoài ra để nâng cao năng lực tự học tự nghiên cứu của Sinh viên; Trung tâm xây dựng 2 chuyên đề bồi dưỡng cho SV là: “Phương pháp đọc sách hiệu quả” và “Quy trình học tập và tự học của sinh viên”.

Đồng thời trong  2 ngày 24/4 đến 25/4/2013 Thư viện tỉnh Điện Biên sẽ phục vụ bạn đọc sách tại xe lưu động được đặt ngay sân trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Thư viện tỉnh Điện Biên và Thư viện trường còn thực hiện luân chuyển ngắn hạn tài liệu nhằm phong phú tài liệu cho Thư viện. Sự ra đời của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam vô cùng ý nghĩa, nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển thói quen đọc sách của mỗi người dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Một số hình ảnh ngày sách Việt Nam

Hình ảnh 1: Sinh viên đọc sách tại Thư viện

Hình ảnh 2: Sinh viên đọc sách tại sân trường

Tác giả: Vương Thị Hạnh

BÌNH LUẬN