Kế hoạch chăm sóc cây Hoa Ban trên đồi D1

0
5508

Để đảm bảo cây hoa ban trên đồi D1 được chăm sóc thường xuyên, phát triển tốt, Phòng Hành chính Quản trị xây dựng kế hoạch chăm sóc cây hoa ban như sau

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN