Kế hoạch thử nghiệmkhảo sát online lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trên Google Form

0
444

Th.s Đặng Thái Sơn phòng Khảo thí &ĐBCLGD

Căn cứ theo kế hoạch số 589/KH-CĐSP ngày 02/7/2021 của trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên về Thử nghiệm khảo sát online lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trên Google Form; ngày 11/7/2021 Phòng Khảo thí&ĐBCLGD đã tổ chức khảo sát thử nghiệm tại trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Hỗ trợ học tập. Tổng số sinh viên khảo sát 76 sinh viên của khoa Tiểu học – Mầm non với 02 lớp K23MN5 (29 SV) và K23MN6 (45 SV).

Ảnh 1: Sinh viên tham gia khảo sát trực tuyến tại KLF

Tai buổi khảo sát, cán bộ Phòng KT&ĐBCLGD đã trao đổi, hướng dẫn sinh viên thao tác thực hiện khảo sát trên Smartphone cá nhân, các sinh viên đều nắm rõ quy trình, các bước thực hiện khảo sát và thực hiện khảo sát đầy đủ.

Ảnh 2,3: Sinh viên thao tác trên smartphone

Trong quá trình thực hiện công tác khảo sát online giảng viên và sinh viên đều đảm bảo thực hiện đầy đủ 5K về phòng chống dịch.

Kết thúc buổi khảo sát, Phòng KT&ĐBCLGD tiếp tục các công việc tiếp theo như thông qua ý kiến phản hồi của sinh viên để đánh giá tính hiệu quả, độ thân thiện của phiếu khi chuyển đổi hình thức khảo sát; xử lý số liệu; nhận xét, đánh giá ưu, nhược điểm; đề xuất giải pháp khắc phục (nếu có); đánh giá mức độ khả thi của phương án khảo sát trực tuyến đề xuất áp dụng trong nhà trường./.

BÌNH LUẬN