Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến

0
834

Thực hiện nội dung kế hoạch số 328/KH- TTGTVL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Điện Biên về kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 08 tỉnh, thành phố;

Thực hiện kế hoạch chung của nhà trường năm học 2019-2020 và ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên;

Phòng Công tác HSSV thông báo tới các đơn vị Khoa, GVCN và các sinh viên khối lớp năm thứ 3 (K20) của trường một số nội dung như sau:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN