Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, vận động Hiến máu Tình nguyện đợt 1 năm 2018

0
3773
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH ĐIỆN BIÊN
CHI HỘI TRƯỜNG CĐSP
Số:  19 / CĐSP – KH CTĐ
Điện Biên, ngày 9 tháng 1 năm 2018
Kế hoạch
Tổ chức tuyên truyền, vận động Hiến máu Tình nguyện đợt 1 năm 2018
Thực hiện Kế hoạch 3455/KH-BCĐ ngày 8/11/2016 của Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 3830/KH- BCĐ ngày 29/12/2017 của Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên về Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2018; Hướng dẫn  số 549/HD-BCĐ ngày 29/12/2017 của Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên về việc thực hiện “Chiến dịch vận động Hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ Hội xuân hồng” năm 2018;
Căn cứ kế hoạch, chương trình hoạt động của Chi hội Chữ thập đỏ và Đoàn Thanh niên năm học 2017- 2018;
Chi hội Chữ thập  đỏ trường CĐSP Điện Biên  xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền hiến máu tình nguyện trong Cán bộ viên chức, Đoàn viên Thanh niên và Học sinh Sinh viên (HSSV) trường CĐSP Điện Biên đợt 1 năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1. Lập thành tích chào năm mới 2018; ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam (9/1); ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2);
2. Thể hiện nghĩa cử cao đẹp của Cán bộ Viên chức, ĐVTN, HSSV trường CĐSP Điện Biên với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.
3. Tạo điều kiện để cán bộ viên chức, ĐVTN, HSSV có cơ hội phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, khẳng định vị trí vai trò của cá nhân với nhà trường và cộng đồng xã hội.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức tuyên truyền, vận động trong cán bộ viên chức, ĐVTN- HSSV trong toàn trường về mục đích ý nghĩa của việc tham gia Hiến máu tình nguyện;
2. Tổ chức Hiến và tiếp nhận máu theo chỉ tiêu giao (đợt 1 năm 2018) của Ban chỉ đạo hiến máu tỉnh Điện Biên (130 đơn vị máu).
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1. Công tác tuyên truyền, vận động
– Thời gian: Từ 10/01/2018  đến 29/01/2018  tuyên truyền tại các Lớp – Chi đoàn cơ sở; các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Tổ, đơn vị trực thuộc trường.
– Đối tượng được tuyên truyền: Đoàn viên Thanh niên,  HSSV, Cán bộ viên chức trường CĐSP Điện Biên.
2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn làm thủ tục qui mô cấp trường
– Thời gian: 17h00 ngày 02/02/2018   (thứ 6).
– Địa điểm: Hội trường Trường CĐSP tỉnh Điện Biên.
– Thành phần: CB viên chức và ĐVTN; HSSV đã tham gia đăng ký hiến máu.
3. Tổ chức buổi hiến máu quy mô cấp trường.
– Thời gian: 7h00’ ngày 03/02/2018 (Thứ 7)   
– Địa điểm: Nhà đa năng trường CĐSP tỉnh Điện Biên
– Thành phần:
+ Toàn thể cán bộ viên chức, HSSV đã tham gia đăng ký hiến máu.
+ BCH Chi hội Chữ thập đỏ trường CĐSP Điện Biên
+ BCH Đoàn Thanh niên trường CĐSP Điện Biên.
+ Cán bộ quản lý các đơn vị, đoàn thể khác trong nhà trường.
4. Nộp danh sách đăng ký hiến máu
Trưởng các đơn vị, Liên chi đoàn Khoa tổng hợp nộp trước: 9h’00 ngày 30/01/2018  (nộp cho đ/c Đặng Duy Trường).
 Những cán bộ viên chức và HSSV đã đăng ký hiến máu đợt tháng 10/2017 sẽ  chuyển tiếp và thực hiện vào dịp này. Ngoài ra các đơn vị, các lớp HSSV tiếp tục tuyên truyền và vận động cán bộ, HSSV đăng ký tham gia.
Đoàn Thanh niên tổng hợp số lượng (cả số lượng cũ của đợt tháng 10/2017 và số lượng mới)
Lưu ý các đơn vị:
– Gửi danh sách kèm bản mềm về địa chỉ: duytruong277@gmail.com
– Giao cho mỗi Lớp – Chi đoàn có ít nhất 20% HSSV tham gia đăng ký và hiến máu. Mỗi đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Tổ, đơn vị trực thuộc nhà trường  có ít nhất 25% cán bộ viên chức đăng ký tham gia hiến máu.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi hội Chữ thập đỏ trường CĐSP
– Triển khai kế hoạch chung về công tác vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện trong cán bộ viên chức và HSSV toàn trường.
– Thông tin liên hệ, phối hợp với thường trực Ban chỉ đạo hiến máu tỉnh Điện Biên (Hội chữ thập đỏ tỉnh); Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Điện Biên để phối hợp thực hiện kế hoạch.
2. Đoàn Thanh niên
– Cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện kế hoạch.
– Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện cứu người trong HSSV, ĐVTN tại các Lớp – Chi đoàn; tổ chức hướng dẫn làm thủ tục chiều 02/03/2018.
– Tiếp nhận và tổng hợp danh sách cán bộ viên chức,  ĐVTN và HSSV tham gia đăng ký hiến máu.
– Phân công đội TNXK, đội TNTN tham gia công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại nhà đa năng, hỗ trợ, chăm sóc người hiến máu tại buổi hiến máu.
3. Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Tthuộc trường CĐSP Điện Biên
– Trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai nội dung kế hoạch, lập danh sách đăng ký cán bộ viên chức của đơn vị gửi về Đoàn Thanh niên theo chỉ tiêu giao.
– Phòng Hành chính Quản trị chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho buổi tuyên truyền làm thủ tục và buổi lễ hiến máu quy mô cấp trường tại nhà đa năng (Loa đài, Điện, Bàn ghế…).
4. Công tác phối hợp
Chi hội Chữ Thập đỏ trường CĐSP Điện Biên kính đề nghị:
Tỉnh Hội chữ thập đỏ Điện Biên (đơn vị thường trực), Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên và các Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tạo điều kiện giúp đỡ trong công tác công tác tuyên truyền; chăm sóc người Hiến máu tình nguyện; đảm bảo quyền lợi về chế độ của đơn vị, cá nhân người tham gia tổ chức vận động hiến máu tình nguyện theo quy định của nhà nước
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động Hiến máu tình nguyện trong Cán bộ giáo viên và ĐVTN – HSSV trường CĐSP Điện Biên đợt 1 năm 2018. Chi hội Chữ thập đỏ kính đề nghị các đơn vị triển khai sâu rộng, thực hiện tốt các nội dung để đợt Hiến máu đạt kết quả cao.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các đơn vị liên hệ với đồng chí Phạm Hồng Thái (phòng CTHSSV) hoặc đồng chí Trần Thanh Bắc (Bí thư đoàn trường) để cùng phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
– Hội CTĐ Điện Biên (B/c và p/h);
– BV Đa khoa tỉnh Điện Biên (p/h);
– Đoàn Thanh niên (th/hiện);
– Các đơn vị trường CĐSP (th/hiện);
– Trang Web trường;
– Lưu VT, CH CTĐ, ĐTN.
T/M CHI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
CHI HỘI TRƯỞNG – PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Song Bình
 

BÌNH LUẬN