Kết quả đề nghị cộng điểm rèn luyện cho sinh viên KNT

0
164

Nhằm động viên, khích lệ sinh viên KNT tích cực rèn luyện, học tập và tham gia các hoạt động phong trào. Căn cứ hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện được nhà trường cụ thể hóa bằng việc cộng điểm rèn luyện cho sinh viên tích cực KNT. Ban quản lý KNT đã đề nghị Hiệu trưởng nhà trường cộng điểm rèn luyện cho các sinh viên tích cực trong KNT, học kỳ I năm học 2017 – 2018 với kết quả như sau:

Sinh viên được cộng điểm tối đa (5điểm):  21 sinh viên.

Sinh viên được cộng 4 điểm: 5 sinh viên.

Sinh viên được cộng 2 điểm: 01 sinh viên. (Tổng: 27 sinh viên)

Kết quả này thể hiện sự ghi nhận của nhà trường và Ban quản lý KNT với những đóng góp tích cực cho hoạt động phong trào của các sinh viên tại KNT. Mong rằng đây là sự động viên khích lệ để nhiều sinh viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại KNT thời gian tới.

Người viết: Trịnh Đức Hạnh

BÌNH LUẬN