Kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu năm học 2022-2023

0
81

Căn cứ vào Quyết định số 367/QĐ-CĐSP ngày 08/5/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu năm học 2022-2023.

Từ ngày 11/5/2023 đến ngày 15/5/2023, có 03 hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu tổ chức nghiệm thu tổng số 11 đề tài Nghiên cứu khoa học; 02 tài liệu biên soạn được hội đồng nghiệm thu và công nhận kết quả, cụ thể:

  • 02/11 đề tài nghiên cứu khoa học xếp loại A.
  • 09/11 đề tài nghiên cứu khoa học xếp loại B.
  • 02 Tài liệu biên soạn xếp loại đạt.

Các đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu biên soạn, đã được Hội đồng nghiệm thu, sau khi có quyết định công nhận sẽ được phép ứng dụng và phổ biến rộng rãi từ năm học 2023 – 2024.

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền

BÌNH LUẬN