KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG- AN NINH TẠI TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 7 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỦA GIẢNG VIÊN GDQP TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN

0
575

Thực hiện công văn số 4062/BGDĐT- GDQPAN ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn giáo viên, giảng viên GDQPAN năm 2017. Thực hiện công văn số 649/QĐ- CĐSP ngày 28/8/2017, quyết định về việc cử giảng viên tham gia tập huấn môn GDQPAN năm 2017 của trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên. Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2017, hai đồng chí giảng viên là: Phạm Văn Mạnh và Nguyễn Trung Kiên đã được tiếp thu, bồi dưỡng những nội dung kiến thức sau:

+ Chuyên đề: Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên.

+ Chuyên đề: Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay.

+ Tình hình thế giới, khu vực liên quan đến quốc phòng- an ninh của Việt Nam.

+ Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế và trong học sinh, sinh viên hiện nay.

+ Giới thiệu nội dung thông tư 01, 02, 03/2017/TT- BGDĐT ngày 13/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Chuyên đề: An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

+ Kỹ thuật ném lựu đạn, đội ngũ cá nhân.

+ Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay.

+ Kỹ thuật bắn súng ngắn K54.

+ Phương pháp giảng bài Điều lệnh đội ngũ tiểu đội.

Chương trình tập huấn được kết thúc bằng bài kiểm tra chính trị và bài kiểm tra bắn súng ngắn K54. kết quả như sau: Đồng chí: Phạm Văn Mạnh đạt loại giỏi, đồng chí Nguyễn Trung Kiên đạt loại khá. Đoàn giảng viên của trường cao đẳng sư phạm Điện Biên được xếp hạng ở vị trí thứ hai trên 66 đoàn tham gia tập huấn lần này.

 

Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Mạnh tham gia huấn luyện trên thao trường

Việc tham gia lớp tập huấn này giúp các giảng viên giáo dục quốc phòng- an ninh của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên được cập nhật, trao đổi, lĩnh hội, bổ sung các thông tin về tình hình quân sự, quốc phòng an ninh trong nước, trong khu vực và trên thế giới từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dạy học của môn học Giáo dục Quốc phòng- An ninh tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên.

                                                                  Điện Biên, ngày 04 tháng 10 năm 2017

BÌNH LUẬN