KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022

0
283

Năm học 2021-2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên (CĐSP), đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành, Tỉnh về công tác Thi đua – khen thưởng. Từ đó, đẩy mạnh các phong trào “Thi đua yêu nước”, tổ chức đa dạng, phong phú, sáng tạo các phong trào thi đua cho cán bộ viên chức (CBVC), sinh viên toàn trường, nhờ đó đã đạt được những kết quả quan trọng.

Phong trào thi đua trong khối cán bộ viên chức được chú trọng, đẩy mạnh và nâng cao.

Trong năm học, 100%  CBVC được tuyên truyền các quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức; thực hiện cải cách hành chính trong trường học; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng… Công tác tuyển sinh và đào tạo chính quy thực hiện đồng bộ, đúng quy định, quy chế. Công tác NCKH được đẩy mạnh: có 30 đề tài, sáng kiến cấp trường được nghiệm thu, 10 tài liệu giảng dạy được công nhận; tổ chức 02 hội thảo khoa học cấp trường; trên 12 lượt CBVC tham gia các hội thảo quốc gia, quốc tế. Nhà trường tích cực thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… CBVC và sinh viên tích cực hưởng ứng 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, nổi bật là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với nhiệm vụ chính trị của trường. Kết quả thi đua của cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021-2022: 12/12 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (đạt 100%); 6/12/ tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (đạt 41,6%); 03 tập thể  được UBND tỉnh tặng Bằng khen (đạt 25,0%). 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 7,1% cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua giúp đỡ xã khó khăn và các hoạt động xã hội khác như: tặng 10 triệu đồng cho 10 hộ gia đình khó khăn, trên 700 bộ quần áo cho học sinh Tiểu học, THCS bán trú; tổ chức 03 hoạt động tình nguyện với trên 70 lượt đoàn viên sinh viên tham gia tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông. Công tác phòng chống dịch Covid-19: tặng 12 suất quà trị giá 13 triệu đồng cho huyện Điện Biên; vận động ủng hộ sinh viên bị covid-19 tại trường với tổng giá trị 69 triệu đồng. Tổ chức hiến máu nhân đạo tình nguyện đạt 182 đơn vị, vượt chỉ tiêu được giao.

Có thể thấy, việc tổ chức tốt các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong lề lối làm việc, nỗ lực không ngừng của CBVC toàn trường, góp phần xây dựng đội ngũ cán đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Phong trào thi đua trong khối đoàn đoàn viên viên sinh viên được tổ chức sáng tạo, rộng khắp, tạo hiệu ứng tốt đối với nhà trường và cộng đồng xã hội.

Năm học 2021-2022, toàn thể đoàn viên sinh viên đã ra sức thi đua học tập, rèn luyện và phấn đấu, kết quả: 71,2% sinh viên có kết quả học tập từ khá trở lên; 97,8% sinh viên có kết quả rèn luyện từ khá trở lên; 72,7%  số lớp sinh viên đạt danh hiệu lớp tiên tiến; kết quả lên lớp, kết quả thi đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Các phong trào thi đua gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; các phong trào hành động cách mạng của đoàn như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, đến chiến dịch “Mùa hè xanh”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”… Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp như phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Tuổi trẻ sáng tạo”,  “Sinh viên khởi nghiệp”,  “Olimpic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ”… các phong trào góp phần phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, nhân rộng các mô hình thiết thực, tranh thủ sự quan tâm của các đơn vị ngoài trường đối với đoàn viên sinh viên nhà trường.

Kết quả các phong trào thi đua được cụ thể bằng những con số nổi bật như: 42 sinh viên 5 tốt cấp trường; 13 sinh viên 5 tốt cấp tỉnh; 59 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, 16 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 105 đoàn viên sinh viên được Đoàn trường tặng Giấy khen; 60 đoàn viên sinh viên được cấp giấy chứng nhận tham gia tình nguyện hè năm 2022; 02 cá nhân được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen, 06 cá nhân được Tỉnh đoàn Điện Biên tặng Bằng khen, nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng các cấp… kết quả thi đua đã tạo động lực quan trọng để mỗi đoàn viên sinh viên quyết tâm nỗ lực phấn đấu cho những năm học tiếp theo.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Điện Biên tặng tập thể Nhà trường

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ Trường, sự nỗ lực không ngừng của các tập thể, CBVC, sinh viên trong toàn trường, năm học 2021-2022 tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu giao ước thi đua Khối trường chuyên nghiệp tỉnh năm học 2021-2022”. Công đoàn Trường được Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2021-2022″. Đoàn Thanh niên Trường được Ban Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng “Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối trường Đại học – Cao đẳng năm học 2021-2022”. Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng với những thành tích tiêu biểu khác.

Có thể khẳng định, năm học 2021-2022 Trường CĐSP Điện Biên đã triển khai, tổ chức thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua với hình thức, nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhà trường, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra. Hy vọng rằng, kết quả phong trào thi đua đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng, động lực to lớn để tập thể CBVC, sinh viên toàn trường tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2022-2023 và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường CĐSP Điện Biên (1963-2023).

Người viết: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN