KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG

0
258

Sáng 15/04/2017, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Điện Biên phối hợp cùng Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Điện tổ chức Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng” cho 50 đoàn viên ưu tú năm 2017.

 

Dự lễ khai giảng có đồng chí Phan Thanh Vận – Phó Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Điện Biên. Về phía trường CĐSP có đồng chí Nguyễn Song Bình – Bí thư Đảng bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy, đại diện lãnh đạo các Chi bộ, Đoàn Thanh niên Nhà trường cùng 50 đoàn viên ưu tú tham gia lớp học.

Lớp học diễn ra từ ngày 15 – 20/4/2017, các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt 5 chuyên đề chính gồm: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và các báo cáo chuyên đề.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng ủy trường CĐSP Điện Biên. Xác định rõ nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ là phải giáo dục toàn diện, nên hàng năm, Đảng bộ nhà trường đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên nêu cao vai trò trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng bằng việc quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng và theo dõi chú trọng giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng chính trị, lập trường quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần cùng Đảng ủy nhà trường chăm lo cho công tác bồi dưỡng phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ, chuyên môn và phẩm chất đạo đức chính trị góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Không ngừng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng Nhà trường và quê hương Điện Biên giầu đẹp.

Đại biểu dự Lễ khai giảng lớp học

Tin bài: Trần Bắc

BÌNH LUẬN